Pred Bogom

     Ako čovjek svaki dan pjeva psalme i čita crkvene oce, nameću se pitanja drukčija od onih u izobrazbi za zvanje – pitanja koja se u biti tiču svakog kršćanina: Kako mogu čuti glas Božji? Po čemu ću prepoznati da je Bog onaj koji mi govori? Kako mogu razumjeti Sveto pismo?

     Na takva pitanja rijetko postoji jedan ispravan odgovor, stoga se na njih ne može odgovoriti s pomoću logike. Ona su ukorijenjena u suočavanje s Biblijom i na njih se opet s pomoću Biblije pokušava naći odgovor.
 
 

Vid i opip, okus varaju se tu, 
Al` za čvrstu vjeru dosta je što čuh; 
Vjerujem u svemu Kristu Bogu svom,
Istine nad ovom nema istinom. (Toma Akvinski)

 
 

© još u uvodnom dijelu Motriti tajnu, iz naslova Mistika i teologija, donosimo tako jednostavne riječi, misli… o kojima želimo ovog dana i u budućnosti, promišljati. (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2014.)