ruho raspetosti – Ante Crnčević

      Vjera koja ne umije zastati pred Raspetim i priznati istinu da je ruho raspetosti otkano od ljudskih grijeha i od Božje ljubavi, nema snage u poklonstvu zastati pred Kristom Velikoga petka te ostaje nemoćna proniknuti u otajstvo euharistije, koja je spomen-čin nedjeljivoga otajstva Kristove muke, smrti i uskrsnuća.

 
 

© divno kratko promišljanje smo izdvojili za vas iz jednog od ulomaka urednikove riječi Krist zaodjeven u ruho golosti urednika Živog vrela (Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, Zagreb, ožujak 2017.)