Blizina Kraljevstva

Blizina Kraljevstva

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 11, 15-26)

 

    U ono vrijeme: Pošto Isus izagna đavla, rekoše neki iz mnoštva: »Po Beelzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!« A drugi su iskušavajući Ga, tražili od Njega kakav znak s neba. Ali On, znajući njihove misli, reče im: »Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i kuća će na kuću pasti. Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle. Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci. Ali ako ja Prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama Kraljevstvo Božje.«

    »Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.«

    »Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa.«

    »Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: ‘Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.’ Došavši, nađe je pometenu i uređenu. Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku.«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Preljubljeni, uistinu nam je razmatrati o blizini, kao i o prisutnosti Kraljevstva Božjeg… Iz svetosti evanđeoske Riječi da se uistinu, po Milosti i Ljubavi Sina svete Vječnosti… po Njegovoj Riječi… po Njegovoj Pouci, zaključiti da je Kraljevstvo nebesko uistinu blizu… i volio bih silno da o blizini Kraljevstva malo razmatramo. 

    Svi ovi događaji koji se danas zbivaju, pa i događaju oko nas… navještaj su i vremena Zlikovca, kojeg mu sve više i više izmiče, te sve manje i manje preostaje… ali i blizine Kraljevstva Sina, čije je Kraljevstvo vječno, neuništivo… i u konačnici, što je najbitnije, Ono je uistinu pobjedonosno. 

    Bivajmo zapanjeni i mi Isusovim Riječima, Gestama i svetim Djelima, ali Ga nipošto ne pokušajmo izigrati ili pak iskušavati na ovaj ili onaj način… jer su to preteške i opasne stvarnosti… za dušu… za svetost… pa i Blizinu Božju…

    … zbilja je došlo k vama Kraljevstvo Božje. – neka nam budu kao „ bubica u uhu” ove svete Riječi… 

    Majko Mira i Spasenja, vodi nas svetosti same Vječnosti… blizini Kraljevstva, te Prijestolju svete Mudrosti i Istine, Presvetog Trojstva. 

 
 
Izvor:

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb