Odgoj Učitelja

Odgoj Učitelja

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 9, 51-56)

 

    Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. 

    I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijsko selo da Mu priprave mjesto. No, ondje Ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s Neba i uništi ih?« No On se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo. 

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Današnja svetost Riječi, odgaja nas za strpljivost, malenost… odgaja nas za stvarnost koja je Isusu uistinu bliska… 

    Mislili su ognjem, uništenjem… nešto postići, no Bog i nas, kao i njih tada uči strpljivosti… Oprostiti bezbroj puta, ali i biti strpljiv još više i više… 

    Silno je važno osluškivati Gospodina… Silno je važno čuti što Ta Riječ Neba, Zemlji i danas i uvijeke, želi reći… želi poručiti… 

    Prekorio ih je… Pogledom Svetosti i Milosti… jer uvijek postoji i drugo rješenje… O, Bože… prema nebeskom Jeruzalemu, neka i naša srca teže… u svakom pogledu, u svakoj namisli… 

    U Isusu, danas pronađi istinskog Učitelja duše, kojeg ćeš slušati… upijati, slušati i vršiti ono što Njegova Riječ progovara… Milost iskazuje, te Dobrota ispunjava.

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb