O Zalasku

O Zalasku

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 4, 38-44)

 

    U ono vrijeme: Usta Isus iz sinagoge i uđe u kuću Šimunovu. A Šimunovu je punicu mučila velika ognjica. I zamole Ga za nju. On se nadvi nad nju, zaprijeti ognjici i ona je pusti. I odmah ustade i posluživaše im. 

    O zalazu Sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoše ih k Njemu. A On bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih. A iz mnogih su izlazili i zlodusi vičući: »Ti si Sin Božji!« On im se prijetio i nije im dao govoriti jer su znali da je On Krist. 

    Kad osvanu dan, iziđe i pođe na samotno mjesto. I mnoštvo Ga tražilo. Dođoše k Njemu i zadržavahu Ga da ne ode od njih. A On im reče: »I drugim gradovima treba da navješćujem Evanđelje o Kraljevstvu Božjem. Jer za to sam poslan.« I naučavaše po sinagogama judejskim.

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

      Stoji nam zapisano… stoji nam zabilježeno: … svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoše ih k Njemu. Dakle, tvoji potrebiti, o Zalasku, kamo pronalaze svoju sreću? Kamo pronalaze utjehu o Zalasku

      Predragi u Kristu, volio bi da si osvijestimo činjenicu Stvarnosti koju nam sam Gospodin, posredstvom Vlastita Djelovanja donosi po Evanđelju, po proživljenom… u ove naše dane. Nemojmo dopustiti da nas ubije… da naš odnos zajedništva, ljubavi… uništi neka “viša sila”, jer sam siguran i uvjeren da Gospodin to ne želi. 

      Da, Isus je trebao odlaziti i u druge krajeve i budio se i nova svitanja doživljavao i na samotnim mjestima, ali ljudi dragi, o Zalasku… budimo svi zajedno… budimo svi blizu, skupa… 

       Nije nimalo lako pokušati vlastitu stvarnost života nositi sa sobom. Nije nimalo lako odgajati se i rađati u novim svitanjima s bolima, tegobama… duševnim, fizičkim ranama… ali kad netko kaže Život ide dalje... nedostaje ono, da i taj život nosi sa sobom itekakvu stvarnost koja nije tek puko ime, već obuhvaćena životna dubina i širina kako iskustva, tako još više i stvarne Vječnosti uronjene u sadašnjosti.

       Sad zamislite… Mi ne nosimo samo sa sobom svoju sadašnjost, već mi uz sadašnjost nosimo i prošlost i budućnost, još više svetu Budućnost… u Vječnosti Boga ispisanu i po Riječi predanu čovječanstvu. 

       Nisam ovlašten tumač Pisma i zato uvijek volim naglasiti riječi Sina: Ta tko nije protiv vas, za vas je!

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb