Oprostiti i voljeti

Oprostiti i voljeti

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 5, 43-48)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuli ste da je rečeno:
Ljubi svoga bližnjega,
a mrzi neprijatelja.
A ja vam kažem:
Ljubite neprijatelje,
molite za one koji vas progone
da budete sinovi
svoga Oca koji je na Nebesima,
jer On daje da sunce Njegovo izlazi
nad zlima i dobrima
i da kiša pada
pravednicima i nepravednicima.
Jer ako ljubite one koji vas ljube,
kakva li vam plaća?
Zar to isto ne čine i carinici?
I ako pozdravljate samo braću,
što osobito činite?
Zar to isto ne čine i pogani?
Budite dakle savršeni
kao što je savršen Otac vaš nebeski!«

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Predragi u Kristu… predragi u Istini svetosti Evanđelja…

    danas nam se na poseban način stavlja evanđeoska riječ sv. Mateja, apostola i evanđeliste, koja progovara o ljepoti, kao i o mudrosti same Ljubavi.

    Koju poruku nam Isus želi uputiti kad kaže: Ljubite neprijatelje… kao i: molite za one koji vas progone… ? Uistinu, ponekad je to, ako ne i vrlo često silno teško, jer smo općenito navikli istinski ljubiti baš one koji i nas ljube, te istinski moliti za one koji više-manje za nas mole. 

   Isus, kao Sin Ljubavi, te kao i sama Ljubav… želi nas odgojiti za svetost Ljubavi, odnosno za Njenu neizbrisivu, nepredvidivu i svetu nepristranost. To nam progovara primjerom kiše, što pada pravednicima i nepravednicima, te suncem Očevim koje izlazi nad zlima i dobrima

    Možemo samo ostati zahvalni Ocu, Sinu i Duhu Svetom na silnoj Ljubavi, po kojoj nas upućuju i usmjeravaju k Vječnosti, jer završna poruka jest upravo da budemo savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, kako kaza Isus na kraju obraćanja svojim učenicima. 

    Ovo Evanđelje neka nas odgaja i uči postupanju, molitvi, te svetosti odnosa s našim bližnjima, koje možda smatramo ili neprijateljima ili pak progoniteljima vlastita života.

    Ljubimo i znajmo oprostiti. Ljubimo i znajmo voljeti. 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb