Najistinitiji Znak

Najistinitiji Znak

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
(Mk 8, 11-13)

 

    U ono vrijeme: Istupiše farizeji i počeše raspravljati s Isusom. Iskušavajući Ga, zatraže od Njega znak s Neba. On uzdahnu iz sve duše i reče: »Zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista, kažem vam, ovome se naraštaju neće dati znak.« Tada ih ostavi, ponovno uđe u lađu pa otiđe prijeko.

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Predragi u Kristu… Predragi u Riječi svete Mudrosti i Istine…

    Isus se jasno pita: Zašto… ? Zašto ovaj naraštaj traži znak? … i to uistinu, ne mora biti samo Isusovo pitanje, već bi se mi… u svojim dušama i u svojim srcima itekako trebali zapitati: Čemu znak? 

    Nije li sam Isus najveći, najsvetiji, najistinitiji i najiskreniji znak i Vječnosti i Neba… i postojanosti… Najveći dokaz Ljubavi Stvoritelja jest upravo On, Isus, Otkupitelj… kao i Duh Sveti, Tješitelj i Branitelj. 

    Počnimo Mu vjerovati i počnimo Ga istinski doživljavati u svom životu!

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb