Pođite…

Pođite…

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
(Mk 16, 9-15)

 

    Isus, uskrsnuvši rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni iz koje bijaše istjerao sedam zloduha. Ona ode i dojavi Njegovima, tužnima i zaplakanima. Kad su oni čuli da je Živ i da Ga je ona vidjela, ne povjerovaše. 

    Nakon toga ukaza se u drugome obličju dvojici od njih na putu dok su išli u selo. I oni odu i dojave drugima. Ni njima ne povjerovaše. 

    Napokon se ukaza jedanaestorici dok bijahu za stolom. Prekori njihovu nevjeru i okorjelost srca što ne povjerovaše onima koji Ga vidješe uskrsla od mrtvih. I reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju.«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Predragi, u Istini Uskrsle Radosti… predragi, rođeni u vječnoj, svetoj i neuništivoj Nadi… 

    … nakon pregleda svih tih događaja, koji su se izdogađali po Uskrsnuću Gospodina našeg Isusa Krista… napokon i nakon prekoravanja nevjere i okorjelosti gotovo jedanaestorice dok bijahu za stolom… rađa se gotovo više-tisućljetni poziv Vječne Riječi… Riječi koja nije dana samo jedanaestorici, već i svim generacijama Isusovih učenika… do današnjeg dana, ali i dalje… u svetost Budućnosti koja jest u Njemu… s Njim se stvorila… s Njim biva… u Njemu počiva… i u konačnici, nikad ne umire. 

    Mi mnogo puta čujemo te riječi: Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju. To su, dakako svete Riječi… Isusove Riječi… koje danas, na osobit način želim da urežemo i oživimo u svu Vječnost da bi i naš odlazak bilo kojoj duši, na ovaj ili onaj način… fizički ili virtualno… a potom i samo propovijedanje Evanđelja… istinski urodilo plodom, jer i ti i ja smo danas vjesnici Uskrsle Radosti… ne sebi, već bližnjima. 

    Često, svetost Riječi zamre i ne donosi plod… često se ne posvećujemo u Istini, Ljubavi… pa i Riječi svete Mudrosti… i događa se mrtvilo… Trudimo se, ali… kao da se uzalud trudimo… Upravo stoga, uz dopuštenje istinske i svete Mudrosti… uz poniznost i poslušnost Uskrsloj Istini… neka se ne dogodi nevjera ili okorjelost srca… već hod u ono što Bog pripravlja za nas. Zaživite Vjeru danas sv. Marije Magdalene, kao i uzbuđenje njena srca i Milost da se Riječ dojavi… širi… propovijeda… 

    Zaživite i Vjeru dvojice učenika na putu… Idite i dojavite… Idite i obznanite… Širite svjedočanstvo, kako vlastitim snagama… trudom i naporom, tako još više i snagom Duha Svetog… Pođite… 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb