bl. Ivanu Merzu

bl. Ivanu Merzu

 

 
 
 

– Bože, u pomoć mi priteci.
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

Himna bl. Ivanu Merzu
– o. Ladislav Fišić, OFM

Ivane, o, mužu vrli,
ti si Božji nama dar. 
Zbog vrlina neumrlih
uzdignut si na oltar.

Mladima si uzor sveti
u toj borbi životnoj.
U zlu svakom što im prijeti
zagovor im pruži svoj.

Bog je svoje snage rijeku
utočio u duh tvoj,
u vremena kratkom tijeku
da posvetiš život svoj.

Bosna ti je život dala
i krjeposti prvi sjaj.
Hrvatskoj te darovala,
obje tvoj su zavičaj!

Vjeri, nadi i slobodi
uči dušu roda svog.
Kristov Orlu, i nas vodi
k Suncu svoda nebeskog.

 

centered image

  © „Euharistija nas vodi k vrhuncu kršćanske savršenosti, pravoga nutarnjeg života.” – bl. Ivan Merz

 

Da nam Presveta Euharistija postane
središtem našega duhovnog života

    Gospodine Isuse, Ti si blaženome Ivanu otkrio sebe i bogatstvo božanskoga života u svojem Presvetom Srcu, koje je on iskreno štovao i ljubio, te je u Tebi našao središte svojega života. Obdario si ga posebnim nadnaravnim darom razumijevanja i duboke vjere u Presveti sakrament Euharistije. Svim svojim bićem, on je duboko štovao ovo Otajstvo Tvoje Ljubavi, primajući ga svakodnevno u svoje srce i često mu se klanjajući u crkvama pred svetohraništem. Po njegovu zagovoru udijeli i nama spoznaju Ljubavi Tvojega Presvetog Srca da Ti i mi možemo u poniznosti služiti, svjedočiti Ljubav Tvojega Srca drugima i tako širiti Tvoju Slavu privodeći našu braću vječnome Spasenju. Daj da nam Presveta Euharistija postane središtem našeg duhovnog života odakle ćemo crpiti snagu za svoje posvećenje i za ljubav prema bližnjemu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. 

 

Litanije u čast bl. Ivana Merza

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

 

Oče, nebeski, Bože, … 

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 … smiluj nam se.

 

Sveta Marijo, Majko Božja, …

 

Blaženi Ivane, svjetlo s Neba, …

Vitezu Krista Kralja, …

Odani štovatelju Srca Isusova, …

Pobožni klanjatelju Presvete Euharistije, …

 

Poslušni i vjerni sine Crkve Katoličke, …

Iskreni poštovatelju Svetoga Oca, …

Marni provoditelju crkvenoga učenja, …

 

Čisti sine Blažene Djevice Marije, …

Revni molitelju Gospine Krunice, …

 

Proroče Božji, …

Novi čovječe u Kristu, …

 

Blaženi Ivane, heroju ljubavi prema bližnjemu, …

Božja umjetnino, …

Dive duha, …

Remek-djelo Duha Svetoga, …

Čudo Milosti Božje, …

 … moli za nas.

 

centered image

  © Neka nas čuva, prati i štiti nebesko blaženstvo našeg Ivana Merza

 

Provoditelju liturgijske obnove, …

Apostole mladih i odraslih, …

Vitezu ženske časti, …

 

Uzore laičkoga apostolata, …

Uzore katoličkih intelektualaca, …

Uzore nastavnika i odgojitelja, …

Uzore i zaštitniče hrvatske katoličke mladeži, …

 

Blaženi Ivane, uzore borbe protiv grijeha, …

Uzore svladavanja i askeze, …

Uzore ostvarenja kršćanske savršenosti, …

 

Strpljivi nositelju svagdanjega križa, …

Borče s bijelih planina, …

Punino kršćanske zrelosti i svetosti, …

Putokaze suvremenoga naraštaja, …

Pute naših dana, …

 

Svjedoče, zaštitniče i naš suputniče, …

Brate Ivane, …

 … moli za nas.

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

pomolimo se 

  Bože, naš Oče, blaženi je Ivan vjeran krsnome pozivu na svetost revno radio na odgoju mladeži u vjeri i kršćanskome životu. Udijeli i nama da, ojačani njegovim zagovorom i potaknuti njegovim primjerom, vjerno i hrabro navješćujemo Evanđelje i za Nj svjedočimo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. 

Molitva za proglašenje
bl. Ivana Merza svetim

    Svemogući vječni Bože, u blaženom Ivanu Merzu dao si nam divan primjer vjere i ljubavi prema Kristu i Crkvi. 

    U svom kratkom životu, Ivan je, uz pomoć Tvoje Milosti, postigao mnoge vrline i potaknuo nas nasljedovati njegovu predanost u Tvoju svetu Volju, strpljivost u podnošenju križeva svakodnevnog života, te nesebičnu ljubav prema bližnjemu. 

    Njegov neumorni rad za proširenje Kristova Kraljevstva u dušama mladih, mnoge je priveo Tebi, koji jedini daješ čovjeku pravi smisao života. 

    Uvjereni da Ti je Ivan svojim svetim životom omilio, molimo Te, da ga ubrojiš u svece sveopće Crkve kako bi njegov primjer pomogao ljudima na putovanju prema nebeskoj Domovini. 

    Udijeli nam Milost nasljedovati čvrstoću njegove vjere, nesebičnost njegove ljubavi, te apostolsku revnost da se tako približimo idealu kršćanske savršenosti, koji nam je on svojim životom pokazao. 

    Njegovim zagovorom, udijeli nam potrebne milosti, a Tebi Bože, na Slavu. 

    Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. 

– Blagoslivljajmo Gospodina.
– Bogu hvala.

 
 
Izvori: 

  1. Petar Balta u suradnji s Postulaturom za kanonizaciju blaženoga Ivana Merza i s dopuštenjem crkvenih poglavara, 2016.. – „Pobožnost blaženomu Ivanu Merzu – Devetnica, trodnevnika, litanije, molitve”, Verbum, Split
  2. https://hkm.hr/

 

Uslišanja i milosti po zagovoru bl. Ivana Merza, javiti na adresu:
POSTULATURA BL. IVANA MERZA,
Palmotićeva ulica 31, pp446, 10 000 Zagreb
e-mail: postulaturaim@gmail.com
tel: 098/546-806
dr. Božidar Nagy, SJ, postulator

 
 

 
 

    Svakako vas upućujemo i na dvije web stranice, koje su uistinu sadržajno bogate sadržajem o bl. Ivanu Merzu: www.ivanmerz.hr, te www.putksuncu.hr. Obilje nebeskog blagoslova, te zagovor blaženika bio sa svima vama!