sv. Pio X., papa

   Iz pripovijesti života

 

       Kao Giuseppe Melchiorre Sarto, rodio se današnji sv. Pio X., papa 2. lipnja 1835. godine u Rieseu, blizu Trevisa. Bio je drugo od desetoro djece siromašnog postolara i poštara. 

      Po završetku bogoslovije u Padovi, 1858. godine postaje svećenikom, te potom 1875. godine kanonikom, kao i profesorom dogmatske i moralne teologije u Trevisu. 1884. godine postat će biskupom Mantove, dok će kardinalom i patrijarhom Venecije postati 1893. godine, nakon čega će 1903. godine biti izabran za papu. 

    Pri izboru pape, dokida pravo veta, što su ga imale Španjolska, Francuska i Austrija. Između talijanske države i Svete Stolice, smanjio je napetosti, te dopustio talijanskim katolicima sudjelovanje i u izborima, kao i u političkom životu. 

     Mnogo je učinio u liturgijskoj obnovi; osnovao Biblijski institut u Rimu, reformirao i preuredio Rimsku kuriju; promicao pouku Kršćanstva, kao i pobožnosti, te se također zalagao za svakodnevnu pričest. Zbornik crkvenog prava, objavio je upravo on. 

       Duboko potresen izbijanjem Prvog svjetskog rata, preminuo je na današnji dan 1914. godine. Papa Pio XII., 1951. godine će ga proglasiti blaženim, te 1954. godine svetim.