Mala ptičica

    Sa smionom predanošću ona (mala ptičica) će ostati i uporno gledati u svoje božansko Sunce. Ništa je ne može preplašiti, ni vjetar ni kiša, i ako tamni oblaci nailaze da sakriju Zvijezdu ljubavi, mala ptičica ne napušta svoga mjesta; ona zna da s onu stranu oblaka njezino Sunce sja uvijek, da njegov sjaj ne može potamnjeti ni jedan jedini čas.

     Katkada, istina, srce male ptičice napada oluja, čini joj se da ne postoji ništa drugo osim oblaka koji je okružuju. To je čas savršene radosti za siroto slabo malo biće.

 

© Riječi ljubljene svetice, sv. Terezije od Djeteta Isusa, pronašli smo i izdvojili iz knjige Ljubiti sve do smrti iz ljubavi – sv. Terezija od Djeteta Isusa (Verbum, Split, 2014.)