sv. Antunu Padovanskom

sv. Antunu Padovanskom

Molitva Djetetu Isusu u naručju sv. Antuna Padovanskog

    Isuse Kriste, Sine Božji, koji si radi nas ljudi i radi našega Spasenja sišao s Nebesa, rodio se od Djevice Marije, za nas se žrtvovao na Križu, slavno uskrsnuo i na Nebo opet uzašao da i nama u Njemu pripraviš mjesto, Ti si sam obećao da ćeš s nama biti do svršetka svijeta. Stvarno si s nama prisutan u euharistijskoj Tajni. Crkvu svoju krijepiš i vodiš na putu prema Vječnosti. Svoju Prisutnost među nama objavio si na vidljiv način mnogim svetima, posebno našem svetom Antunu koji Te je kao Djetića primao u svoje naručje i milo s Tobom razgovarao. Daj i nama Milost da Te živom Vjerom primamo u svetoj Pričesti, da Te, osobito u ljubavi prema bližnjemu, neprestano osjećamo među nama i da s Tobom budemo uvijek tako sjedinjeni da Te jednom zaslužimo ugledati na Nebesima i u Tvojoj Slavi uživati vječnu Sreću sa svim svetima. Amen. 

 
 

centered image

  © Pruži i ti ljepotu cvijeta, molitve… ljepotu duše svoje, velikom svecu svih vremena

 
 

Krunica u čast sv. Antuna Padovanskog

– Bože, u pomoć mi priteci.
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

1. štiti od smrti

   Slavni sv. Antune… svetim i moćnim zagovorom kod Boga mnoge si sačuvao od zla i izbavio iz smrtne pogibelji. Molimo te, čuvaj i nas od najvećega zla – grijeha i izbavi nas iz najstrašnije pogibli – smrti vječne.

Slava Ocu…

 

2. oslobađa od zablude

   Krive nauke, zli primjeri i prividna sreća zemaljskih zavodljivosti, odvode mnoge u zabludu i grijeh. Sveti Antune, propovjedniče Istine i uzore svetosti, izmoli nam svjetlo prave vjere i ustrajnost u Milosti Božjoj.

Slava Ocu…

 

centered image

  © Dok god svetost dopire pred Podnožje Blažene Djevice Marije, vidimo kako ta svetost biva neustrašiva, ohrabrujuća, te nadasve nadahnjujuća

 

3. pomaže u nevolji

   Dobri sv. Antune. Ti si svojom ljubavlju prema svima pritjecao u pomoć u nevoljama, tješio u žalostima, izbavljao iz tjeskoba. Budi i nama u pomoći u svim potrebama. Izmoli nam Milost da strpljivo s Isusom nosimo svoj križ. 

Slava Ocu… 

 

4. tjera đavla

    Sv. Petar nas opominje da budemo trijezni i da bdijemo jer »naš protivnik, đavao, obilazi kao ričući lav, tražeći koga da proždre«. Sv. Antune, ti si strah i trepet zlih duhova. Štiti nas od svih njihovih nasrtaja i daj nam da ih pobijedimo jakošću Vjere.

Slava Ocu…

 

centered image

  © Biti bolji… ponizniji, skrovitiji… uči život sv. Antuna Padovanskog

 

5. čisti od gube

    Naši su grijesi guba koja nagrđuje čitavo naše biće i stavlja u opasnost i samu našu vječnu Sreću. Sveti naš pokrovitelju, izmoli nam da se očistimo od gube grijeha.

Slava Ocu…

 

6. ozdravlja bolesne

    Najveće vremenito dobro jest zdravlje. Možda smo ga često pokvarili neumjerenim životom. Ozdravitelju bolesnih, sv. Antune, izmoli nam trajno zdravlje duše i tijela.

Slava Ocu…

 

centered image

  © Nebo podrazumijeva, pronaći se u bilo kojem trenutku sa svecem bilo kojeg vremena, u vremenu u kojem se nalazimo… vremenu zagovora, prisutnosti, te ljepote znamenja koji i nas dovode upravo do svetosti

 

 7. stišava more

    Naš je život sličan lađi na uzburkanu moru; valovi neurednih strasti i oluje zlih primjera prijete našemu Spasenju. Divni sv. Antune, sjajnim svojim svjetlom privedi nas u luku vječnoga Spasenja.

Slava Ocu…

 

 8. kida lance

    Naši grijesi i zle navike sputaše nas u lance. Sv. Antune, izmoli nam Milost da se oslobodimo okova grijeha i zlih navika i da uživamo potpunu slobodu djece Božje.

Slava Ocu…

 

centered image

  © I Srce Isusovo, kojem se utječemo, bilo nam na Spasenje

 

9. ozdravlja udove

    Moćni sv. Antune… ti si čudesno iscjeljivao udove i oslobađao od svih boli. Čuvaj nas duhovno i tjelesno zdrave i postojane u jedinstvu Vjere i Ljubavi.

Slava Ocu…

 

10. pronalazi izgubljeno

    Sv. Antune, tvoja se slava raširila po svem svijetu jer pomažeš da se nađu izgubljene stvari. Svojim smo grijesima izgubili Božje Prijateljstvo i duševni Mir. Po tvomu zagovoru daj da ih ne izgubimo nikada više i izmoli ih onima koji ih još ne posjeduju.

Slava Ocu…

 

centered image

  © Najljepše… najtoplije… najnježnije… uvijek nekako bude uz Obitelj

 

11. dijeli svima

    Milostivi sv. Antune! Ti pomažeš svima koji se k tebi utječu. Sličan si Suncu koje sve obasjava. I meni, siromahu pruži pomoć i usliši me kada te molim.

Slava Ocu…

 

12. brani od pogibli

     Mnoge nam pogibli prijete na putu zemaljskoga života. Sv. Antune, čuvaj nas od svih pogibli i izmoli nam Milost da radosno služimo Bogu i bližnjemu i sretno prispijemo u vječnu Domovinu.

Slava Ocu…

 

13. svetac cijelog svijeta

     Sv. Antune, ti nisi svetac jednoga mjesta ili zemlje, ti si svetac gotovo čitava svijeta. Neka se tvojim zagovorom Božje Kraljevstvo još više širi po svijetu i donese Mir, Ljubav i Spasenje svim ljudima.

Slava Ocu…

pomolimo se

  Svemogući i vječni Bože, koji si u sv. Antunu dao svomu narodu znamenita propovjednika Radosne Vijesti i moćna zagovornika u svim potrebama; po njegovu nam zagovoru podaj da nasljedujemo primjer njegova života i u kušnji osjetimo pomoć Tvojeg Milosrđa. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. 

 

   Litanije u čast sv. Antuna Padovanskog

 

Gospodine, smiluj se. 

Kriste, smiluj se. 

Gospodine, smiluj se. 

 

Kriste, čuj nas. 

Kriste, usliši nas. 

 

Oče nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 … smiluj nam se.

 

Sveta Marijo, …

Sveta Bogorodice, …

Sveta Djevo djevica, ….

 

Sveti Antune Padovanski, …

Sveti Antune, miljeniče božanskog Djeteta, …

Sveti Antune, gorljivi apostole, …

Sveti Antune, uresu svog svetog Reda, …

Sveti Antune, diko svetog Franje, …

Sveti Antune, ljubitelju siromaštva, …

Sveti Antune, učitelju pokornosti, …

Sveti Antune, ogledalo odricanja i mrtvljenja, …

Sveti Antune, ljiljane djevičanstva, …

Sveti Antune, miomirisna posudo čistoće, …

Sveti Antune, sjajna zvijezdo Svetosti, …

Sveti Antune, uzore ćudorednosti, …

Sveti Antune, ognju Ljubavi, …

Sveti Antune, krasoto nebeska, …

Sveti Antune, škrinjo zavjetna, …

Sveti Antune, čuvaru božanskoga Znanja, …

 

 … moli za nas.

 

centered image

  © Sve je to nekako bilo okrunjeno u životu sv. Antuna… uz Blagoslov, kao i samu Prisutnost Djeteta Isusa

 

 

Sveti Antune, trubljo evanđeoska, …

Sveti Antune, stupu Crkve, …

Sveti Antune, učitelju Istine, …

Sveti Antune, vjesniče Milosti, …

Sveti Antune, revnitelju duša, …

Sveti Antune, utočište zapuštenih, …

Sveti Antune, utjeho žalosnih, …

Sveti Antune, uskrisitelju mrtvih, …

Sveti Antune, iskorjenitelju opačina, …

Sveti Antune, uzore kreposti, …

Sveti Antune, kladivo krivovjeraca, …

Sveti Antune, svjetlo nevjernika, …

Sveti Antune, ispitatelju srdaca, …

Sveti Antune, mučeniče željom, …

Sveti Antune, trepetu zlih duhova, …

Sveti Antune, nalazniče izgubljenih stvari, …

Sveti Antune, slavni čudotvorče, …

Sveti Antune, sveče čitavog svijeta, …

 … moli za nas.

 

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine.

Milostiv budi, usliši nas, Gospodine.

 

Od svakog zla, …

Od svakoga grijeha, …

Od zasjeda đavolskih, …

Od kuge, gladi i rata, …

Od smrti vječne, …

 

Po zaslugama svetog Antuna, …

Po gorućoj ljubavi njegovoj, …

Po revnu propovijedanju njegovu, …

Po želji njegovoj za mučeništvom, …

Po ustrajnosti njegovoj u poslušnosti, siromaštvu i čistoći, …

Po žarkoj ljubavi njegovoj koja ga učini dostojnim da Te kao Maleno Djetešce primi u ruke svoje, …

Na dan sudnji…

 … oslobodi nas Gospodine.

 

centered image

  © Za dobro čovjeka… potrebne su dvije stvarnosti: Djelatnost Duha i pristanak dobre čovjekove volje

 

Mi, grešnici, …

Da se udostojiš na pravu nas pokoru ganuti, …

Da se udostojiš Oganj svete Ljubavi svoje u nama upaliti, …

Da se udostojiš svetog Antuna za zaštitnika i zagovornika nama darovati, …

Da se udostojiš po zaslugama svetog Antuna pravo nam pokajanje, duboku poniznost i dar svetog razmišljanja podijeliti, …

Da se udostojiš sve one pomoći koji svetog Antuna u svojim nevoljama zazivaju, …

Da se udostojiš uslišiti nas, …

   … Tebe molimo, usliši nas.

 

centered image

  © Sama milina, čovjeka obuzme, kad ugleda svetost lika Antuna Padovanskog u tako dostojanstvenom stavu pred Djetetom Isusom

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

 

– Moli za nas, sveti Antune Padovanski.
– Da dostojni postanemo Obećanja Kristovih.

pomolimo se

    Svemogući, vječni Bože, koji si svetog Antuna odlikovao obilatim Milostima i sjajnim čudesima: udijeli nam Milost da sve što god od Tebe po njegovim zaslugama ištemo, po njegovu moćnu zagovoru za stalno primimo. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

 

 

Zahvalnica Vječnoj i Neizrecivoj Gospodnjoj Dobroti
i dragom zagovorniku, sv. Antunu Padovanskom

 

   Svemogući i Dobri Bože… iako nevrijedan s pouzdanjem sam se utjecao Tvojemu Milosrđu po zagovoru Tvojega milog svetog Antuna. Ti si me milostivo uslišio, zapravo… uslišio si molbe svetog Antuna koji se za mene dobrostivo zauzeo. Hvala Ti; hvala Tvojoj vječnoj i neizrecivoj Dobroti. Hvala i mojem dragom posredniku pred Tobom, svetom Antunu, kojeg si divno proslavio među svojim svetima.
    Obećavam da ću Ti i ubuduće biti istinski zahvalan, ne samo riječju, nego i djelom, ne samo hvalospjevom, nego i životom. Daj mi Milost da znam i uzmognem savjesno upotrebljavati sve Tvoje Darove i Milosti, te tako postići vječno Spasenje – Blaženstvo na koje smo pozvani i kojim Te želim hvaliti i slaviti sa svima svetima, u sve vijeke vjekova. Amen. 

– Blagoslivljajmo Gospodina.
– Bogu hvala.

 
 

Izvor: 

  1. Balta, Petar (2021.); Pobožnost Sv. Antunu, Split