Za BLAŽENSTVO stvoreni

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 5, 1-12a)

 

    U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati: 

                “Blago siromasima duhom:
                njihovo je kraljevstvo nebesko!
                Blago ožalošćenima:
                oni će se utješiti!
                Blago krotkima:
                oni će baštiniti zemlju!
                Blago gladnima i žednima pravednosti:
                oni će se nasititi!
                Blago milosrdnima:
                oni će zadobiti milosrđe!
                Blago čistima srcem: 
                oni će Boga gledati!
                Blago mirotvorcima:
                oni će se sinovima Božjim zvati!
                Blago progonjenima zbog pravednosti:
                njihovo je kraljevstvo nebesko!

                Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slȁžu protiv vas!
                Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na neebsima!
                Tȁ progonili su tako proroke prije vas!”

 
 

     Kako je prekrasno živjeti u toj Spoznaji da sva ova stvarnost koja se događa oko nas, u biti nije sva… Tomu nas uče naši sveci: svojim djelovanjem, posredovanjem, molitvom i blagoslovom. Nebo koje se nije izdiglo toliko iznad Zemlje, približilo se nama, običnim ljudima… 

     Sveti smo! Od same Vječnosti… od same svete Želje da se stvori naša osoba, naš život… posvećeni smo u Onom koji nas je htio, volio, prihvatio i koji će nas ponovo primiti u Misterij Zagrljaja sve Vječnosti koja je već tu. 

 
 

Za_BLAZENSTVO_stvoreni-01

© O, Bože kako Ti silno želimo biti zahvalni na onom što bijaše, što jest i što tek slijedi…


 
 

    Blaženstva koja Isus sred sv. Mateja izlaže i nama danas s Gore Današnjice, blaženstva su koja i mi trebamo širiti dalje i pronositi budućim naraštajima iskrena srca… Da, blaženstvima hranimo jedni druge, jer sav nam blagoslov u tom biva. 

     Zahvalite Bogu za svoje svete. Oni sada mole za vas, prikazuju vas. Oni Suncem Milosti obasjavaju vaš život, čuvaju vas i štite od svih nasrtaja Zla, Nepravde, Nesreće i same Smrti, Laži i Truleži… Hvala Ti Bože, za sve one čija su imena svetošću upisana u Dlanove Istine.