Otajstva Svjetla

Otajstva Svjetla

Dođi, Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Marije, svoje preljubljene Zaručnice. (3×)

– poljubimo križić krunice, uz molitvu: O Isuse, to je Tebi za Ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose Bezgrešnom Srcu Marijinu. Amen.

– Bože, u pomoć mi priteci.
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…
 
Apostolsko vjerovanje
 

1. Krštenje Gospodina našeg Isusa Krista na Jordanu

centered image

  © Proslava Neba je blizu svetosti Sina Vječnosti i sred malenosti, kao i skrovitosti, te poniznosti samog Krstitelja

Iz svetog Evanđelja po Marku (Mk 1, 9-11)

  Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim iziđe iz vode, ugleda otvorena Nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na Nj, a Glas se zaori s Nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U Tebi mi sva Milina!

 
Oče naš…
Zdravo Marijo… (10×)
Slava Ocu…

O, moj Isuse…
 

2. Isus s Majkom i apostolima na svadbi u Kani Galilejskoj

centered image

  © Zajedništvo je srž kršćanstva, Ljubavi, Nade i Mira… sveto zajedništvo

Iz svetog Evanđelja po Ivanu (2, 1-11)

  Trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova Majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i Njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će Njegova Majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s Tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će Njegova Mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!«
   A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.«
  Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju Slavu te povjerovaše u Njega Njegovi učenici.

 
Oče naš…
Zdravo Marijo… (10×)
Slava Ocu…

O, moj Isuse…
 

3. Navještaj Kraljevstva Božjeg i poziv na obraćenje upravljen od Gospodina našeg Isusa Krista

centered image

  © Neka nas u sve vijeke vjekova prati Riječ Sina svete Vječnosti

Iz svetog Evanđelja po Marku (Mk 1, 14-15)

  A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je Evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se Kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte Evanđelju!«

 

Oče naš…
Zdravo Marijo… (10×)
Slava Ocu…

O, moj Isuse…

 

4. Preobraženje na gori Gospodina našega Isusa Krista

centered image

  © Preobraženje je sveta Istina, te radosna stvarnost Svetosti i Starog i Novog… gotovo, ujedinjenje vremenitog u Vječnosti

Iz svetog Evanđelja po Luki (Lk 9, 28-36)

  Jedno osam dana nakon tih besjeda povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled Mu se Lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista.
    I gle, dva čovjeka razgovarahu s Njime. Bijahu to Mojsije i Ilija. Ukazali se u slavi i razgovarali s Njime o Njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. No, Petra i njegove drugove bijaše svladao san. Kad se probudiše, ugledaše Njegovu Slavu i dva čovjeka koji stajahu uza Nj. I dok su oni odlazili od Njega, reče Petar Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji.« Nije znao što govori.
   Dok je on to govorio, pojavi se oblak, oni se prestrašiše. A Glas se začu iz oblaka: »Ovo je Sin Moj, Izabranik! Njega slušajte!« I upravo kad se začu Glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli.
 
 
Oče naš…
Zdravo Marijo… (10×)
Slava Ocu…

O, moj Isuse…

 

5. Ustanovljenje Euharistije Gospodina našeg Isusa Krista

centered image

  © Svjetlo Vječnosti, na osobit način, blista u Otajstvu svete Euharistije

Iz svetog Evanđelja po Marku (14, 22-25)

    I dok su blagovali, On uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče: »Uzmite, ovo je Tijelo moje.« I uze čašu, zahvali i dade im. A On im reče: »Ovo je Krv moja, Krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva. Zaista, kažem vam, ne, neću više piti od ovog roda trsova do Onoga Dana kad ću Ga – Novoga – piti u Kraljevstvu Božjem.«

 

Oče naš…
Zdravo Marijo… (10×)
Slava Ocu…

O, moj Isuse…

Zdravo Kraljice…

 

Litanije Drugog vatikanskog sabora

 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.
 
 

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.
 
 

Oče nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

  … smiluj nam se.

 
 

Sveta Marijo, …
 
 

Preljubljena Kćeri Očeva, …

Majko Utjelovljene Riječi, …

Hrame Duha Svetoga, …
 
 

Djevice odvijeka izabrana, …

Nova Evo, …

Kćeri Adamova, …

Kćeri Sionska, …
 
 

Djevice Bezgrešna, …

Djevice nazaretska, …

Djevice Duhom Svetim osjenjena…
 
 

Majko Gospodinova, …

Majko Emanuelova, …

Majko Kristova, …

Majko Isusova, …

Majko Spasiteljeva, …

Majko Otkupiteljeva, …
 
 

Ti, koja si Riječ prihvatila, …

Ti, koja si na svijet Život dala, …

Ti, koja si Isusa u Hramu prikazala, …

Ti, koja si Isusa mudracima pokazala, …

Ti, koja si gozbu u Kani razveselila, …

Ti, koja si u Djelu Spasenja surađivala, …

Ti, koja si pod Križem trpjela, …

Ti, koja si Dar Duha Svetoga isprosila, …
 
 

Majko živih, …

Majko vjernih, …

Majko svih ljudi, …
 
 

Izabranice između siromaha Gospodnjih, …

Ponizna službenice Gospodnja, …

Službenice Otkupljenja, …

Hodočasnice na Putu Vjere, …
 
 

Djevice Poslušnosti, …

Djevice Nade, …

Djevice Ljubavi, …

Uzore svetosti, …
 
 

Ugledni člane Crkve, …

Sliko Crkve, …

Majko Crkve, …
 
 

Odvjetnice naša, …

Pomoćnice kršćana, …

Utočište siromašnih, …

Posrednice Milosti, …
 
 

U Slavu nebesku uznesena, …

Dušom i Tijelom proslavljena, …

Nad anđele i svete uzdignuta, …

Kraljice Svemira, …
 
 

Znače Utjehe, …

Znače pouzdane Nade, …

Znače buduće Slave, …

 … moli za nas.

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. 

– Moli za nas, sveta Bogorodice. 
– Da dostojni postanemo Obećanja Kristovih. 

pomolimo se

     Zahvaljujemo Ti, Oče, što si odvijeka izabrao Djevicu, Kći sionsku, za slavnu Majku svome Sinu i sjajnu Sliku svoje Crkve; smjerno Te molimo: Duh koji je sišao nad Mariju i apostole, neka prosvijetli naš put i dovede nas do spoznanja Punine Istine. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. 

– Blagoslivljajmo Gospodina.
– Bogu hvala.

 
Izvori: 

  1. Petar Lubina, 2004. – „KRUNICA – ŽIVOTNA SUPUTNICA”,  „Marija”, 20. svibnja 2021.
  2. Ljudevit Josip Jeđud, 2011. –  „GOSPINA KRUNICA”, Glas Koncila, 20. svibnja 2021.
  3. Adalbert Rebić, Jerko Fućak, Bonaventura Duda, 2011. – „BIBLIJA ”, Kršćanska sadašnjost, 20. svibnja 2021.