Milosrdnom Isusu

Milosrdnom Isusu

– Bože, u pomoć mi priteci.
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

 Čin predanja

centered image

  © Milost vječne Ljubavi… vječnog Sina… uvijek poziva, potiče i u konačnici pruža mogućnost svetog obraćenja, te življenja

 

    Premilosrdni Isuse, Tvoja je Dobrota neizmjerna, a blago Tvoje Milosti neiscrpno. Bezgranično se uzdam u Tvoje Milosrđe koje prožima sva Tvoja djela. Predajem Ti se u potpunosti kako bi mogao živjeti nastojeći postići kršćansko savršenstvo. 

    Želim širiti Tvoje Milosrđe vršeći djela Milosrđa i duhovno i tjelesno, a osobito želim raditi na obraćenju grešnika, te donositi utjehu potrebitima, bolesnima i patećima. 

    Stoga me štiti, Isuse, kao svoje vlasništvo i kao svoju čast. Iako ponekad drhtim od straha plašeći se vlastitih slabosti, ja se u isto vrijeme bezgranično pouzdajem u Tvoje Milosrđe. Oh, kada bi svi ljudi mogli na vrijeme spoznati neizmjerne dubine Tvoga Milosrđa i uzdati se u Tvoju Milosrdnu Ljubav i veličati Te dovijeka. Amen.

 

 Krunica Milosrdnom Isusu

centered image

  © Nije li Blažena Djevica Marija, sama Veličina i Svetost, koja nam molitvom odabire srca spremna za sveto odvjetništvo pred Bogom?! Ta i sv. Ivan Pavao II., papa, uz sv. Faustinu biva velikim odvjetnikom sred Milosti Sina

 

Oče naš…
Zdravo Marijo…

Apostolsko vjerovanje

zrnce početka desetice

 Vječni Oče, prikazujem Ti Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo Preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.

zrnca desetice

– Po Pregorkoj Muci Isusovoj,
– budi Milosrdan nama i cijelom svijetu.

po završetku svih desetica

Sveti Bože, sveti Jaki Bože, sveti Besmrtni Bože,
smiluj se nama i cijelom svijetu. (3×)

 

O Krvi i Vodo, što potekoste iz Srca Isusova kao Izvor Milosrđa za nas, uzdam se u Tebe!
Marijo, Majko Milosrđa, moli za nas!
Isuse, uzdam se u Tebe! (3×)
Smiluj se nama i cijelom svijetu, Gospodine!

 

 Litanije Milosrdnom Isusu

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

 

Oče nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, … 

Duše, Sveti Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 … smiluj nam se.

 

Milosrdni Isuse, Sine Milosrdnog Oca, …

Milosrdni Isuse, utjelovljen po Duhu Svetom, …

Milosrdni Isuse, koji objavljuješ Milosrđe Boga u Trojstvu Jedinog, …

Milosrdni Isuse, koji ostvaruješ vjekovni plan Spasenja, …

Milosrdni Isuse, koji si se dragovoljno žrtvovao za sve ljude na Križu, …

Milosrdni Isuse, koji svojim Milosrđem obuhvaćaš cijeli svijet, …

Milosrdni Isuse, koji si nam dao Majku Milosrđa, …

Milosrdni Isuse, poslušan Ocu, …

Milosrdni Isuse, Vrhovni Svećeniče i Posredniče kod Oca, …

Milosrdni Isuse, koji nam šalješ Duha Svetog Utješitelja, …

Milosrdni Isuse, koji nas obnavljaš po svetim sakramentima, …

Milosrdni Isuse, koji si nepogrešiv u svojim Odredbama, …

Milosrdni Isuse, koji nas činiš djecom i baštinicima Neba, …

Milosrdni Isuse, koji moliš Oca za dar jedinstva među ljudima, …

 … uzdam se u Tebe.

 

centered image

  © Hvala Ti ljubljeni Isuse… Milosrdna Ljubavi i sveta Utjeho

 

Milosrdni Isuse, Učitelju djelotvornog Milosrđa, …

Milosrdni Isuse, Uzore Ljubavi prema djeci, bolesnima, napuštenima i patnicima, …

Milosrdni Isuse, koji neumorno tražiš zalutale i izgubljene, …

Milosrdni Isuse, koji se brineš za obraćenje i spasenje ljudi, …

Milosrdni Isuse, Svjetlo Istine onima koji su u zabludi i grijehu, …

Milosrdni Isuse, naša Utvrdo i Pomoći u borbi s đavlom, …

Milosrdni Isuse, nagrado onima koji vrše djela Milosrđa, …

Milosrdni Isuse, koji nas pozivaš na vječnu i potpunu Radost na Nebu, …

Milosrdni Isuse, jedina i potpuna naša Nado, …

   … uzdam se u Tebe.

 

Milosrdni Isuse, pošalji Crkvi i svijetu revne glasonoše i širitelje Tvog Milosrđa, …

Milosrdni Isuse, daj svoje Smilovanje i Oprost umirućima, posebice onima koji su živjeli daleko od Tebe, …

Milosrdni Isuse, daj nam Milost Ustrajnosti u dobru Savezu s Tobom, …

   … usliši nas, molimo Te.

– Milosrdni Isuse, koji živiš i djeluješ u svojoj Crkvi.
– Smiluj se svijetu jer vječno je Tvoje Milosrđe. 

pomolimo se

     Bože, Ti najbolje iskazuješ svoju Svemoć smilovanjem i oproštenjem, umnoži u nama Milost Tvog Milosrđa, da po Tvom obećanju postanemo dionici nebeskih dobara. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

– Blagoslivljajmo Gospodina.
– Bogu hvala.

 
Izvor:

  1. Marin Knežević –  „MILOSRDNI ISUS (Molitvenik)”, Župa sv. Andrije apostola, 6. svibnja 2021.