Otajstva Slave

Otajstva Slave

Dođi, Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Marije, svoje preljubljene Zaručnice. (3×)

– poljubimo križić krunice, uz molitvu: O Isuse, to je Tebi za Ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose Bezgrešnom Srcu Marijinu. Amen.

– Bože, u pomoć mi priteci.
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…
Apostolsko vjerovanje
 

 1. Slavno Uskrsnuće Gospodina našeg Isusa Krista

centered image

  © Uskrsli Gospodine, rasvijetli sve tmine našeg života i vodi nas Svjetlošću Punine svete Vječnosti

Iz svetog Evanđelja po Luki (Lk 24, 1-12)

  Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dođoše žene na grob s miomirisima što ih pripraviše. Kamen nađoše otkotrljan od groba. Uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa. I dok su stajale zbunjene nad tim, gle, dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih. Zastrašene obore lica k zemlji, a oni će im: »Što tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu! Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji: ‘Treba da Sin Čovječji bude predan u ruke grešnika, i raspet, i treći dan da ustane.’« I sjetiše se one riječi Njegovih, vratiše se s groba te javiše sve to jedanaestorici i svima drugima.

  A bile su to: Marija Magdalena, Ivana i Marija Jakovljeva. I ostale zajedno s njima govorahu to apostolima, ali njima se te riječi pričiniše kao tlapnja, te im ne vjerovahu.

  A Petar usta i potrča na grob. Sagnuvši se, opazi samo povoje. I vrati se kući čudeći se tome što se zbilo.

 

Oče naš…
Zdravo Marijo… (10×)
Slava Ocu…

O, moj Isuse…
 

2. Uzašašće Gospodina našeg Isusa Krista

centered image

  © Tvom slavnom Uzašašću, Gospodine, pristupamo dostojanstvenim pogledom u zajedništvu sa svetim apostolima

Svršetak svetog Evanđelja po Luki (Lk 24, 46-53)

   U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

   »Ovako je pisano: ‘Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u Njegovo će se Ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci. I evo, ja šaljem na vas Obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u Silu Odozgor.«

   Zatim ih izvede do Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi. I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bî na Nebo. Oni Mu se ničice poklone pa se s velikom radosti vrate u Jeruzalem te sve vrijeme u Hramu blagoslivljahu Boga.

 
Oče naš…
Zdravo Marijo… (10×)
Slava Ocu…

O, moj Isuse…
 

3. Poslanje Duha Svetog nad apostole u slici ognjenih jezika 

centered image

  © Dođi, Duše Svetosti; dođi, Duše Milosti; dođi, Duše Presveti… budi tu, sred svih proživljavajućih životnih stvarnosti

Iz svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 14, 15-16. 23b-26)

    U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

    »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek. Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.

    To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.«

 

Oče naš…
Zdravo Marijo… (10×)
Slava Ocu…

O, moj Isuse…
 

4. Preminuće i Uznesenje Blažene Djevice Marije

centered image

  © Ne doživljavajući vlastitim Tijelom ni truleži, ni smrti… Ona, Presveta i Bezgrešna, u Nebo anđelima biva uznesena

Iz Prve poslanice svetog Pavla, apostola, Korinćanima (1 Kor, 15, 54-57)

    Braćo!
    Kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost
    i ovo smrtno obuče u besmrtnost,
    tada će se obistiniti riječ napisana:
    Pobjeda iskapi smrt.
    Gdje je, smrti, pobjeda tvoja?
    Gdje je, smrti, žalac tvoj?
    Žalac je smrti grijeh,
    snaga je grijeha Zakon.
    A hvala Bogu koji nam daje pobjedu
    po Gospodinu našem Isusu Kristu!

 
Oče naš…
Zdravo Marijo… (10×)
Slava Ocu…

O, moj Isuse…
 

5. Krunjenje Blažene Djevice Marije i slava svih svetih 

centered image

  © Neka i nas Krunjenje Blažene Djevice Marije posveti po molitvi i istinskom predanju Bogu, te svetosti Poniznosti za svu Vječnost

Iz Knjige Otkrivenja svetog Ivana, apostola (Otk 21, 1-5a)

    Ja, Ivan,
    vidjeh novo Nebo i novu Zemlju
    jer – prvo nebo i prva zemlja uminu;
    ni mora više nema.
    I sveti grad,
    novi Jeruzalem, vidjeh:
    silazi s Neba od Boga,
    opremljen kao zaručnica
    nakićena za svoga muža.
    I začujem jaki glas s Prijestolja:
    »Evo šatora, Božjeg s ljudima!
    On će prebivati s njima:
    oni će biti narod Njegov,
    a On će biti Bog s njima.
    I otrt će im svaku suzu s očiju
    te smrti više neće biti,
    ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti,
    jer – prijašnje uminu.«
    Tada Onaj što sjedi na Prijestolju reče:
    »Evo, sve činim novo!«

 

Oče naš…
Zdravo Marijo… (10×)
Slava Ocu…

O, moj Isuse…

Zdravo Kraljice…

Litanije Marije Kraljice

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.
 

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

 

Oče, nebeski Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

… smiluj nam se.

 

Sveta Marijo, …

Sveta Bogorodice, …

Sveta Djevo djevica, …
 

Preljubljena Kćeri Očeva, …

Majko Krista, Kralja vjekova, …

Slavo Duha Svetoga, …
 

Djevice, kćeri Sionska, …

Djevice siromašna i ponizna, …

Djevice blaga i poslušna, …
 

Službenice u vjeri poslušna, …

Majko Gospodinova, …

Suradnice Otkupiteljeva, …
 

Puna Milosti, …

Izvore Ljepote, …

Riznice kreposti i Mudrosti, …
 

Prvi plode Otkupljenja, …

Savršena učenice Kristova, …

Prečista sliko Crkve, …
 

Ženo novog Saveza, …

Ženo Suncem odjevena, …

Ženo zvijezdama okrunjena, …
 

Gospe beskrajne dobrote, …

Gospe od oprosta, …

Gospe naših obitelji, …
 

Veselje novog Izraela, …

Sjaju svete Crkve, …

Diko roda ljudskoga, …
 

Odvjetnice Milosti, …

Službenice Bogu ugodna, …

Pomoćnice naroda Božjega, …
 

Kraljice Ljubavi, …

Kraljice Milosrđa, …

Kraljice Mira, …
 

Kraljice anđela, …

Kraljice patrijarha, …

Kraljice proroka, …
 

Kraljice apostola, …

Kraljice mučenika, …

Kraljice vjeroispovjedalaca, …

Kraljice djevica, …

Kraljice svih svetih, …
 

Kraljice bez grijeha začeta, …

Kraljice na Nebo uznesena, …
 

Kraljice Zemlje, …

Kraljice Neba, …

Kraljice svega stvorenja, …

 … moli za nas.

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

– Moli za nas, slavna Majko Gospodinova.
– Da dostojni postanemo Obećanja Kristovih.

pomolimo se

  Bože, preblagi Oče, poslušaj molitvu svoga naroda, koji časti Blaženu Djevicu Mariju, službenicu Tvoju, i Nju priznaje Majkom Milosti i Kraljicom Milosrđa: daj nam da Ti s ljubavlju služimo u svojoj braći da bismo s njima postali dionici Slave Tvoga Kraljevstva. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

– Blagoslivljajmo Gospodina.
– Bogu hvala.

 
Izvori: 

  1. Petar Lubina, 2004. – „KRUNICA – ŽIVOTNA SUPUTNICA”,  „Marija”, 24. travnja 2021.
  2. Ljudevit Josip Jeđud, 2011. –  „GOSPINA KRUNICA”, Glas Koncila, 24. travnja 2021.
  3. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb
  4. Sveti zbor za bogoštovlje (2007.); Lekcionar, Kršćanska sadašnjost, Zagreb