Pred svetost Istine

Pred svetost Istine

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 4, 24-30)

 

    Kad je Isus došao u Nazaret, reče narodu u sinagogi: »Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovicâ u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo pa zavlada velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.«

      Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace Ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da Ga strmoglave. No On prođe između njih i ode.
 

 Riječ Gospodnja. 

 
 

    Predragi u Kristu, 

    stvarnost Istine nas poziva da se istinski otvorimo svetosti Istine Života i da bez bojazni učinimo taj korak k Svjetlu Spoznaje, kao i Mudrosti same Vječnosti. 

    Što se događalo nekad, na nov, sebi svojstven način, događa se i danas. Uvijek je bilo i udovicâ i gladi, pa i gubavaca, te ostalih i pošasti i bolesti kako nekad, tako i danas. No, fascinantno je kako i danas, kao i ljudi Isusova vremena, zaziremo pred svetosti Istine, te pred tim stvarnostima… gotovo pred istinitim Liječnikom naših srdaca.

    Koliko samo danas gnjeva? A čemu? 

    Dovodi se uistinu u pitanje, može li se pred slijepim pogledom, ikad obznaniti ono što je tako jasno, tako očito… ?! Može li se pred zavičajnim, gotovo najbližim narodom, obznaniti prava proročka poruka? Može li se u konačnici, isključivši svu srž prošlosti, stati jasno pred Lice Istine? Ili od same bojazni hrlimo nazad u jad, blato, pogibao…

   Stoga, pokušajmo prihvatiti svetost Istine sred Vječnosti koja nam se pruža. Utječući se ujedno sv. Ivanu od Boga, zaštitniku milih naših bolesnika, molimo njegov zagovor za srca taknuta bolom… za duše, gotovo satrvene pod križem življenja i života… Neka nam i njegov zagovor danas pomogne, kao i zagovor Blažene Djevice Marije, te čitavog Neba pred svetosti prihvaćanja Istine kakva uistinu Ona jest. 

         Isuse, Sine Davidov, smiluj nam se.

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb