Nastavi hod uz Isusa

Nastavi hod uz Isusa

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 1, 43-51)

 

    U ono vrijeme: Naumi Isus poći u Galileju. Nađe Filipa i reče mu: »Pođi za mnom!« Filip je bio iz Betsaide, iz grada Andrijina i Petrova.

    Filip nađe Natanaela i javi mu: »Našli smo Onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta.« Reče mu Natanael: »Iz Nazareta da može biti što dobro?« Kaže mu Filip: »Dođi i vidi.« Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k Njemu, reče za njega: »Evo istinitog Izraelca u kojemu nema prijevare!« Kaže mu Natanael: »Odakle me poznaješ?« Odgovori mu Isus: »Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom.« Nato će mu Natanael: »Učitelju, Ti si Sin Božji! Ti Kralj si Izraelov!« Odgovori mu Isus: »Stoga što ti rekoh: ‘Vidjeh te pod smokvom’, vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!« I nadoda: »Zaista, zaista kažem vam: gledat ćete otvoreno Nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.«

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Isus, predragi u Kristu,

    itekako poznaje naše srce, svaku našu misao, pa i samu dubinu naše želje… Isus to poznaje… 

    Nekako uz svetost ove evanđeoske Riječi, želim vam dati samo poticaj da i dalje nastavite svoj hod uz Isusa. Gdje god bili i što god činili… u kojem god trenutku života, poželjeli biti uz nekog… poželite da to bude Sin svete Vječnosti… poželite da to bude, prije svega, Isus. 

    Našli su Isusa, ali i Isus je našao njih… Ma i ti budi taj koji će danas moći svom bližnjem reći: Dođi i vidi. Odvedi svog bližnjeg u susret s Isusom… Dovedi bližnjeg k Isusu… bila to crkva, bila to kapela… Tamo gdje prebiva Živi Bog u Presvetom Oltarskom Sakramentu, odvedi… dovedi svog bližnjeg. 

    Vidjeh te … O, Isuse, kako mi čeznemo da i nas ugledaš ovog trenutka. O, Isuse… kako i mi čeznemo da budemo uz Tebe… da budemo Tvoji… da prebivamo u dubinama Oceana Tvoje svete Ljubavi i Dobrote… 

    Dragi svećenici, budite oni koji će istinski prigrliti vrijeme Ljubavi za čovjeka… Po Duhu bratske Ljubavi… pozivam vas da imate to sveto vrijeme, jer ako to prođe, a po susretu se dogodi da čovjek u potrebi osjeti da to nije baš to… to je ono što žalosti i samog Gospodina…

     Ne možemo samo prigrliti one koji nam laskaju… one koji nam ugađaju… Nikako… već je potrebna temeljna založenost za bližnjeg… 

    Neka nam Majčica Milosti, Ljubavi i Nade isprosi Milost od Boga da istinski hodimo uz Krista ponizna, skrovita i malena srca… 

 
 

Izvor: 

  1. SVETA KONGREGACIJA ZA BOGOŠTOVLJE, Red čitanja, Svagdanja čitanja, 5. siječnja (2007.), str. 97.