Zaživjeti Mudrost Neba

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 5, 13-19)

 
U ono vrijeme: 
Reče Isus svojim učenicima: 
“Vi ste sol zemlje.
Ali ako sol obljutavi,
čime će se ona osoliti?
Nije više ni za što,
nego da se baci van
i da ljudi po njoj gaze.
Vi ste svjetlost svijeta.
Ne može se sakriti grad
što leži na gori.
Niti se užiže svjetiljka
da se stavi pod sud,
nego na svijećnjak
da svijetli svima u kući.
Tako neka svijetli vaša svjetlost
pred ljudima
da vide vaša dobra djela
i slave Oca vašega koji je na nebesima.
Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke.
Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.
Zaista, kažem vam,
dok ne prođe nebo i zemlja,
ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona
neće proći, dok se sve ne zbude.
Tko dakle ukine jednu od tih,
pa i najmanjih zapovijedi
i tako nauči ljude,
najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom.
A tko ih bude vršio i druge učio,
taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.”

 
 

     Sva naša stvarnost i sva naša djelatnost, predragi u Kristu, u Riječi Istine i svete Mudrosti, biva kad-tad otkrivena. Što su to sol i svjetlost… sol zemlje, svjetlost svijeta… u ovom vremenu? Isus danas, kao i u ono vrijeme… kako svojim učenicima, tako i nama danas… progovara ovu stvarnost… ma ovo Evanđelje preko svojih apostola ovog vremena, ovog stoljeća i ove stvarnosti u kojoj jesmo!

     Postavlja se pitanje: Jesmo li za išta? Kako to svijetli naša svjetlost pred našim bližnjima? Što se to u biti događa s nama? Ma Vječnost Ljubavi izaziva… poznajući naša srca, poznajući naše duše… poznajući svu stvarnost svih naših čina – i onih svetih, ali i onih grešnih – jer ništa se pod Nebom Istine i same Svetosti ne može sakriti. Ne može…

     Ovo Evanđelje dana, tako prekrasno… jer sve bitno, čak i posredstvom svetog biskupa i crkvenog naučitelja koji je itekako živio evanđeosku Riječ, te bio prava sol i pravo svjetlo svim potrebitima svog vremena… posredstvom sveca kojeg danas slavimo, biva dano na razmatranje, gotovo kao sveti zalog kojeg možemo kušati, od kojeg se možemo odgajati i po kojem možemo učiti.

      Ova evanđeoska Riječ nije samo za nas ispisana i darovana, već i za naše bližnje… Tu u Kristovim Riječima, gdje možemo uistinu pronaći Mudrost Istine, Neba… Mudrost Sina svete Ljubavi… potrebno je molitvom prodrijeti i tu darovanu Milost pronijeti svijetom.

     Pokušajmo zaživjeti Mudrost Neba, pokušavajući i dalje… iznova iščitavati i samim tim na nov i originalan način doživjeti svetost ove Riječi sv. Mateja, evanđeliste. Nama upućeno, neka bude i bližnjima obznanjeno, te uz svetost življenja i prenijeto.