zahvatiti bitno

    Isus, draga braćo i sestre… i danas u Evanđelju na jedan poseban način dotiče stvarnost živog bića – ribe. Ribu koju kršćanski svijet uzima za znak, Spasitelj spominje. Ovo je Milosni Trenutak bio, gdje se moglo pročitati, čuti i osjetiti Riječ samog Gospodina. 

     I sami znamo da gdje ima žita ima i kukolja; gdje ima dobroga, ima i onog lošeg. Tako, sam Isus progovara, biva i s čovjekom. Čak ćemo i svi mi jednom biti zahvaćeni… možda ne poput ribe, ali bit ćemo odijeljeni… 

     Stvarnost zahvaćanja i odjeljenja bitna je po ovim riječima Svetog pisma. Poruka ovog Evanđelja, jest… zahvatiti bitno. Bitno odijeliti od nebitnog. Bitnom dopustiti da zaživi.