Važnost posluha

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 2, 13-18)

 

     Pošto mudraci otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: »Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.« On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja – da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga. 

       Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže – prema vremenu što ga razazna od mudraca. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji: 
             U Rami se glas čuje,
             kuknjava i plač gorak:
             Rahela oplakuje sinove svoje 
             i neće da se utješi
             jer više ih nema.

 
 

      Predragi u Kristu, 

      ovdje bi, na današnji dan… sred tog Herodova zlog poslanja za krvoproliće i mučeništvo nevinih, nekako istaknuo važnost posluha. 

    Da bi se Riječ ispunila, te izvršila, važno je imati otvoren, ponizan i svet posluh. Uvijek je, kad čitamo Evanđelja, osobito sred Djetinjstva Sina Jedinorođenca, nekako rečeno… da bi se ispunilo… po Zakonu Gospodinovu… itd., dakle, bez posluha, te vršenja Božje Volje, molitva kao da u prazno isparava. Važni su čini… Važna su djela… 

      Bijeg u Egipat – među prvim je Isusovim hodočašćima, koje možemo iščitati iz Riječi Istine. Tako brzo, hitro… naglo… dijete napušta Betlehem i uz svetost Obitelji, Mariju i Josipa, hiti u Egipat. Razmatrajmo djelo posluha… Josipovo brzo snalaženje… Majčinu molitvu putem… te zajedništvo sred problema, poteškoće… 

      Obitelji drage, silno bih želio, da vam ova prvotna slika sred Prvog tjedna po Božiću, još trajanja Božićne osmine, da jasno do znanja kako sred posluha ići zajedno naprijed, a ne se jedinstveno odcjepljivati i bježati od problema… Slušaj srce… Živi zajedništvo… Ljubi bližnjeg… Učini sve, za Mir, za Ljubav i svetost Volje.