Uzvjerovati

Čitanje svetog Evanđelja po Marku 
(Mk 16, 15-20)

 

    U ono vrijeme Isus se ukaza jedanaestorici i reče im:
         »Pođite po svem svijetu,
         propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.
         Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se,
         a tko ne uzvjeruje, osudit će se.
         A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju:
         u ime će moje izganjati zloduhe,
         novim će jezicima zboriti,
         zmije uzimati;
         i popiju li što smrtonosno,
         ne, neće im nauditi;
         na nemoćnike će ruke polagati
         i bit će im dobro.«

    I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu. 

    Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima.

 
 

     Danas, dok na jedan poseban način razmatramo nad stvarnosti i svetosti sv. Franje Ksaverskog… gotovo desetogodišnjeg navjestitelja Evanđelja Indije, Japana… ono ključno što nam se danas nudi i što ostavlja trag za svu Vječnost jest Riječ upućena onima koji budu uzvjerovali, te se pokrstili.

      Jako je znamenito i gotovo sveto, jer sam Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima… Dakle, to je Istina Mudrosti. Gospodin surađuje uz Svoje miljenike, priznao to svijet ili ne… okrunio slavu čovjeka priznanjem svetosti ili ne…

      Prava i istinska svetost poznaje upravo ono što donosi sveto Evanđelje po Marku, jer osobito ovi redci upućeni o onima koji uzvjeruju, progovaraju o važnosti suradnje između Boga i čovjeka. Na tom polju, naši su sveti misionari itekako radili i zalagali se… te uz svoju vlastitu svetost, rađali sjeme nove svetosti… jer to, za svu Vječnost, ostaje zapamćeno u srcima poniznih i poslušnih učenika. 

     Najveći Božji misionari, upravo su bili učitelji svete djelatnosti. Stoga, dok slavimo svetost sv. Franje Ksaverskog, prezbitera i misionara… pomolimo se za misije današnjice, koje se žele potkopati, uništiti… za misije današnjice, koje itekako svetom mukom rada, kao i samim istinskim zalaganjem, doživljavaju nepodržavanje. 

       Gospodine, zagovorom i zaslugom sv. Franje Ksaverskog prikazujemo Ti sve hrvatske misionare u Indiji, Japanu… prikazujemo Ti i sve misije svijeta, koje po Tvojoj svetoj Volji donose Radost Evanđelja, unose Mir u srca nemoćnika, te se svim mukama zalažu za svetost, radost i blagoslov čovjeka.