Uvijek nešto… što priječi

      Ma kako su istinite i svete riječi samog Sina Ljubavi… Ne priječite im… jer danas kao i tad` bilo da se radi o djeci… bilo da se radi o malenima… potrebitima Ljubavi, Milosti ili Spasenja Božjeg… činjenica je da je uvijek tu nešto… što priječi. 

       Činjenica je da nešto nastoji spriječiti ili ruku potrebe ili hod k Cilju… O, koliko li prepreka današnji čovjek može doživjeti! O, koliko li prepreka i sprečavanja k Cilju Istine… k Svjetlu Milosti… k Onom Istinskom Božjem! 

       Prsa o prsa nam se boriti, jer Zlo zna da ima malo vremena! – izjave su sve češće onih koji su istinski u Vjeri… Malo vremena, a nikako da budemo pušteni k Stvarnosti Prebivanja, jer pripravljen stan je prazan, ako u njemu nema nas. 

       Dakle, i ti si dijete. I ti si maleno biće potrebito Isusa… I dječica i odrasli… s pogledom na Biće Poniznosti – Blaženu Djevicu Mariju… maleni smo… itekako potrebiti Vječnog Božanstva… a Ti, Gospodine razlomi, slomi i krajnje uništi apsolutno sve ono što uvijek i uvijek priječi bilo hod, bilo što drugo… ali k Tebi.