Riječi Oporuke

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 19, 25-27)

 

U ono vrijeme: Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: “Ženo! Evo ti sina!” Zatim reče učeniku: “Evo ti majke!”

I od toga časa uze je učenik k sebi!

 
 

     Sred važnog spomendana Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, kojeg slavimo točno u ponedjeljak poslije Duhova, spominjemo se posljednjih riječi Sina svete Vječnosti upućenih upravo ljubljenom učeniku i preljubljenoj Majci. To su Riječi Oporuke… dok su danas riječi oporuke većinom crnilo na papiru, te ostavština same materiju koju još živući članovi, pogotovo imućnijih jedva iščekivaju: kome što, kako i na koji način… Sin Ljubavi i Mira pruža Žive Riječi Oporuke… 

        Evo ti sina! – u Majčine Ruke… u Majčino Srce… stavlja kao temeljnu stvarnost onu Ljubav koju je sam gajio, čuvao i brižno pazio još za života, a to je ljubljeni učenik. Pošto se već Isusu iskazao kao pravi sin, pravi prijatelj i pravi brat… kamo li sreće i radosti da će se i Mati ukazati kao onaj koji uistinu zna biti sinom. 

        Zaživimo Kristovu Ljubav, a tad` mislim na Ljubav posljednjeg daha u međuljudskim odnosima, osobito prema obitelji, najdražima u srcu… Da… Takva Ljubav mijenja, oblikuje… ma dušu liječi. Takva Ljubav je Božja Ljubav koja ostaje za sva vremena… Povjerite Nebu Ljubavi jedni druge vapijući na osobit način Duhu Istine i svete Utjehe za dar ljubavi, kao i za življenje tog dara u međuljudskim odnosima. 

       Preljubljena naša Mati, Majko Istine i Majko Crkve, posreduj za nas… slabe, grešnike i malovjerne… sada i u svu Vječnost.