Očisti to onečišćujuće

   Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 7, 14-23)

    U ono vrijeme: Isus ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: “Poslušajte me svi i razumijte! Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi – to ga onečišćuje.

    Tko ima uši da čuje, neka čuje!”

    I kad od mnoštva uđe u kuću, upitaše ga učenici za prispodobu. I reče im: “Tako? Ni vi ne razumijete? Ne shvaćate li da čovjeka ne može onečistiti što u nj ulazi jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu te u zahod izlazi?” Tako on očisti sva jela.

    Još dometnu: “Što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka.

    Ta iznutra, iz srca čovječjega izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.”

 
 

    Predragi u Kristu, danas nam je stati pred nama samima… gotovo pred ogledalom vlastitosti, vlastite duše i vlastitih djela. Stati nam je i preispitati: Koja to ne-dobra ili k tom više, zla stvarnost izlazi iz mene i mene sama truje, onečišćuje, a potom i moje bližnje? 

    Ako je Isus tako jasan bio i gotovo ovo bitno izrekao da se očisti to onečišćujuće, slijedimo Njegovu Riječ i Njegovu svetu Uputu… kako bismo mogli biti što čišći i posvećeniji na putu Istine i blaženstva. Isus – Istina, pomogao nam biti istinitima pred nama samima.