Nahrani i danas milene

   U snazi Duha, ono što se očitovalo na samim počecima Kristova Života, to se nastavlja i Njegovim svetim Djelovanjem… i o tom nam govori Evanđelje dana. 

   Blagovjesnik siromaha progovara tvom srcu… progovara tvojoj duši i ovog trenutka… i ove večeri… jer On donosi ne samo spasonosnu Riječ potrebitima, već i puno više od same riječi… sama Sebe po Tijelu, po Krvi… po Ljubavi koja je nahranila i hrani mnoštvo… silu naroda. 

    Ovo Evanđelje po Luki (Lk 4, 14-22a), veličanstvenom scenom ostavlja Okus koji hrani prisutne, jer jasno je pisano: divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta

    Gospodine, nahrani svog sina, svoju kći. Nahrani svoju izgubljenu dječicu… dječicu koja su ostala bez ljubavi voljenih, te milosti vlasti… Pogledaj na one koji su uistinu potrebiti Tvojih Riječi s miline Tvojih Usana i Tvog Srca. 

     Isuse, slavljen od sviju, smiluj nam se.