… jer Tebe voljeti, sva je milina…

    Naš Zaručnik je silno važan… i po Evanđelju sv. Mateja, mi promišljamo o Njegovoj Prisutnosti, Njegovoj važnosti. Ljubav je tako potrebna mom srcu… Ljubav je tako silno važna mojoj duši… I ova slika Zaručnika i da ne treba postiti dok je Zaručnik tu, hrani moje biće.

   Voljeti Isusa nije teško, ali ostati mu vjeran tek rijetki znaju. Dvoje ljudi ako se ljube, nastojat će ostati vjerni jedno drugom. Ostati vjerni… Dođi Zaručniče moje duše i ispuni moje srce Svojom svetom Prisutnošću. Dođi Zaručniče moje duše i budi tu… 

    … jer ako sve isprosim i izmolim, a Tebe ne uvidim, ne poimam, nemam… i dalje još veća rupa mog bića postoji u meni… Volimo Isusa…