Gospodaru svega

    Sva stvarnost… ne samo subote, već apsolutno svega, podvrgnuta je i treba uistinu služiti Gospodaru svega – Bogu Živomu. 

    O, kako se licemjerstvo farizeja znalo istaknuti posebice pred ljubljenim učenicima Isusa Krista… no, siguran sam da su itekako ostali zatečeni s obzirom na umijeće Govora i same Službe koju je gajilo Božanstvo Isusa Krista. 

    Gospodaru svega ne može ništa izmaći, a ujedno Mu i sve pripada, pa i subota koja je u slučaju ovog Evanđelja na neki način bila sporna, ne sama po sebi, već po djelatnosti apostola i onom što su činili tog dana… no Zapovijed Ljubavi nadilazi sam čin. 

    Ljubavlju kojom Krist ljubi apostole, Ljubav je kojom je opravdao njihov čin, premda je kao Gospodar svega uistinu svako opravdanje Boga izuzeto i gotovo nepotrebno, jer je utvrđeno na Zakonu Pravde i ujedno nepobitno. 

     Uistinu, postaviti nam je po uzoru na Krista Ljubav IZNAD SVAKOG zakona!