Doživi Jednostavnost

     S Blagoslovom je potrebno pristupiti upravo ondje gdje Riječ Sina zastaje. Gledajte samo Ljepotu Riječi dana… Evanđelja dana… odnosa Isusa sa sedamdeset-dvojicom, kao odnosa Isusa s vlastitim Ocem… 

      Ta Jednostavnost progovara više i od znanosti i od bilo koje druge vrhunske ljudske nauke ovog doba… jer pušta svo divljenje i svu slavu svijeta, a hiti k nebeskom… k višnjim idealima za koje su duše stvorene…

     Tijelo čovjeka danas doživljava svoj vrhunac umijeća… bilo vježbom bilo nekom izraženom umjetnosti prikaza… no tu ne smiju nikako biti zanemarena dva gotovo ista elementa poput tijela… dvije bitne stvarnosti za Nebo – duh i duša. 

      Kako li Sin u jednom trenutku usklikne u Duhu Svetom… Za to živjeti, o… koje li Milosti… samo od Boga darovane.