Bogu Života i živih

   Predraga braćo i sestre, danas na osobit način promišljamo o svetosti evanđelja po Luki (Lk 20, 27-40), o Riječi – Bogu Života i živih. 

   Ako želimo promišljati, te ujedno i razmatrati nad stvarnosti ovog evanđelja dana, onda nam istinski ostaje suživiti se sa svom darovanom stvarnosti i ljepotom Života, ali ovdje mislimo na vječni Život kojeg posjeduju, da se tako izrazimo… kako Krist kaza: dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih. 

   Tko je to od nas dostojan…, to nitko od nas ne može ni prosuditi, a ni reći, već sam Bog Života i živih… danas osobito kad postoje isti sumnjičavci u Uskrsnuće, poput saduceja u Isusovo doba. 

   Preljubljeni u Kristu, spominje se žena gotovo sedmero braće. Spominje se život stvarnosti gotovo jedne žene sedmorice braće, što su redom preminula. Isus ne osuđuje primjer saduceja o ženi i braći, ali On jasno želi dati na znanje kako se djeca samo ovog svijeta žene i udaju… dok se dostojni onog svijeta… niti žene, niti udaju. Dakle, anđelima su jednaki sinovi su Uskrsnuća. 

    Zamislite moći Isusovih riječi! Zamislite moć Riječi koja tako snažno progovara, jer dok saduceji daju taj primjer ženidbe Isusu, kojeg su obrazložili kao Mojsijeve riječi… Isus njima po primjeru Mojsija progovara o Bogu Života i živih, kako smo naslovili temu ovog evanđelja dana, o Gospodinu koji se zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. 

    Ljubljeni u Kristu, ako ikada imamo saznanje o Uskrsnuću i o Životu preminulih, onda je to itekako po današnjem evanđelju. … jer, opet kako Isus kaza: svi Njemu žive!

    Dragi u Kristu, ako želimo išta zaključivati, onda zaključimo u Sinu Vječnosti, a znate zašto?! Jer toliku Božju Poniznost i Malenost ne možemo nigdje uočiti, ni primjetiti kao u Sinu Vječnosti, Sinu Boga Života… Evo primjera gdje Isus jasno daje na znanje da stoji iza Svojih Riječi, da stoji iza Poslušnosti Nebu… da stoji iza Svoje velikosvećeničke molitve, koju pronalazimo u evanđelju po Ivanu (Iv 17, 1-26).

    Smiluj nam se Gospodine, jer sagriješismo puno i privedi nas Svojim Milosrdnim Srcem Bogu Života i živih.