Put naše molitve k Bogu

   Razmatranje

 

    Sva Slava, Milost, Svetost i sve što je veliko i uzvišeno kod nebeske Kraljice ima svoje korijene u Njenom Srcu, jer je po Njenoj dubokoj Poniznosti, po Čistoći bez premca, po gorućoj Ljubavi Njenog djevičanskog Srca, Ona očarala Srce nebeskog Oca i privukla u Svoje Srce i krilo Jedinorođenog Sina Božjeg. Tako je Marija bila uzdignuta u najveće dostojanstvo ljubljene Kćeri nebeskog Oca, Majke Sina Božjeg i Zaručnice Duha Svetog, te postala Svetište Presvetog Trojstva. 

    Zbog toga, trebamo častiti ne samo neko od otajstava ove Presvete Djevice, nego svu Njenu Ljubav, jer Ljubav je mjera zasluga i temelj svake svetosti. Ljubav je posvetila sve Njene misli, riječi, djela, razum; volju i sve duševne moći, te je ukrasila Njen nutarnji Život čudesnom svetošću koja u sebi sadrži najviši stupanj svih kreposti, sve darove i plodove Duha Svetog. Po Ljubavi svog Srca, Marija je uzvišena nad sve Serafine i stavljena na neusporedivo Prijestolje Slave i Moći. 

 
 

Put naše molitve k Bogu - 01

© Nama preostaje istinski i ponizno vapiti, moliti, te djelovati sred Ljubavi Majke Marije i Sina Jedinorođenca


 
 

     Dodajmo još k tomu da je dobro Srce Marijino, Izvor svih darova, milosti i blagoslova, za sve koji je ljube kao Majku lijepe Ljubavi i koji pobožno časte Njeno Prečisto Srce. Mi dakle trebamo biti zahvalni; častiti Kraljičino i majčinsko Srce Marijino i nikada mu nećemo iskazati dostojnu čast, hvalu i slavu. 

     Sve molitve koje se upućuju Bogu, sva slava, čast i klanjanje koje Mu iskazujemo trebaju proći preko zlatne kadionice Presvetog Srca Isusova i Prečistog Srca Marijina, da bi bile prihvaćene od božanskog Veličanstva. Poslušaj sv. Anselma, koji kliče: O, Marijo, ako Ti šutiš, nitko ne moli za nas. Nitko nam neće priskočiti u pomoć; a ako Ti moliš, svi će moliti, svi će nam doći u pomoć. 

      Sveci su svoje molitve stavljali u Srce Marijino koje je zlatna kadionica, jer su shvatili da Bog njihove molitve sjedinjene s Marijinim, radije prihvaća i one postaju učinkovitije. 

 
 

   MOLITVA

 

   Neka Sin Božji, čije su vječno Rođenje od Oca, slavile Vojske nebeske, vidi kako se u cijelom Svemiru slavi Njegovo Kraljevanje u Srcu Marijinu. Njeno Srce je najuzvišenije, ponor Milosti bez dna, te Prijestolje Kralja Slave. Ono je Škrinja Božjih darova. O, Slatka Majko, čuvaj u Svom Srcu srca svoje djece koja Te mole, neka ona gore ljubavlju Tvog Sina. O, Djevice koja očaravaš srca, daj da srca onih koji Te ljube budu uzdignuta k Nebu gdje su neizrecive radosti. 

 
 
 

Litanije Prečistom Srcu Marijinu

 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

 

Oče, nebeski, Bože, … 

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 … smiluj nam se.

 

Srce Marijino, bez istočne ljage začeto, … 

Srce Marijino, od svakog osobnog grijeha čisto, … 

Srce Marijino, svake Milosti i Kreposti puno, … 

Srce Marijino, pravilo Svetosti, … 

Srce Marijino, što je bilo dionikom svih Otajstava svoga Sina, … 

Srce Marijino, što je po otajstvenom Navještenju postalo Stanom Božjim, … 

Srce Marijino, što je po otajstvenom Pohodu obasuto novim Milostima, … 

Srce Marijino, što te je najuža Prisutnost Utjelovljene Riječi u Tebi devet mjeseci veselila, … 

Srce Marijino, što je u Porodu Isusa, svoga Sina, neizrecivim veseljem bilo natopljeno, … 

Srce Marijino, što je u Prikazanju svoga Sina u Hramu, po Šimunovu proroštvu, mačem bilo probodeno, … 

Srce Marijino, što je zbog izgubljenog Sina, tri dana bilo jako rascviljeno, … 

Srce Marijino, što je zbog nađenog Sina u Hramu bilo neizrecivo razveseljeno, … 

Srce Marijino, što je svih Isusovih Muka posebice dionikom bilo, … 

Srce Marijino, što je od Posljednje Večere u Presvetoj Euharistiji s Isusom zauvijek najuže sjedinjeno, … 

Srce Marijino, što je zbog Isusova Rastanka bilo jako ražalošćeno, … 

Srce Marijino, što je zbog tuge svoga Sina u maslinskom Vrtu bilo duboko rastuženo, … 

Srce Marijino, što se zajedno sa Svojim Sinom Krvlju znojilo, … 

Srce Marijino, što je zajedno sa Presvetim Licem Isusovim bilo išćuškano, izudarano i popljuvano, … 

Srce Marijino, što je u šibanju nevinog Isusa isto, tolikim ranama bilo ranjeno, … 

Srce Marijino, što je šiljcima trnove krune s Isusom bilo izbodeno, … 

Srce Marijino, što je bremenom Isusova Križa bilo opterećeno, … 

Srce Marijino, što je s Raspetim Sinom također na Križu bilo opterećeno, … 

Srce Marijino, što je u Smrti svoga Sina blizu Križa morem Muka bilo obliveno, … 

Srce Marijino, što je zajedno s Presvetim Srcem Isusovim bilo kopljem probodeno, … 

Srce Marijino, što je s mrtvim Sinom Isusom, skupa bilo u grob položeno, … 

Srce Marijino, što je u Isusovu Uskrsnuću, od radosti opet oživjelo, … 

Srce Marijino, što je o Isusovu Uzašašću, neizrecivom slašću bilo napunjeno, … 

 … moli za nas.

 
 

Put naše molitve k Bogu - 02

© Budimo iskreni sred Misterija Patnje, Muke i Križa… sjedinjenih Srdaca Majke i Sina…


 
 

Srce Marijino, što je Silasku Duha Svetog, novim obiljem Milosti bilo obasuto, … 

Srce Marijino, što je u svom Slavnom Uznesenju, nad sve blažene duhove bilo uzvišeno, … 

Srce Marijino, što je na Nebu, Krunom Majke Božje, Kraljicom Svemira bilo okrunjeno, … 

Srce Marijino, Čudo Srca Isusova, …

Srce Marijino, Ogledalo Srca Isusova, … 

Srce Marijino, Utjeho Srca Isusova, … 

Srce Marijino, u Ljubavi jače od smrti, … 

Srce Marijino, Slavo kraljevske Kćeri, … 

Srce Marijino, Blago svetosti, … 

Srce Marijino, Sliko Dobrote Božje, … 

Srce Marijino, Posrednice svih Milosti, … 

Srce Marijino, Zdravlje bolesnika, … 

Srce Marijino, Utjeho svih nevoljnika, … 

Srce Marijino, Utočište grešnika, … 

Srce Marijino, Ufanje i slatka Obrano Crkve, … 

Srce Marijino, Srce Majke Crkve, … 

Srce Marijino, Štite vojujuće Crkve, … 

Srce Marijino, Jakosti umirućih, …

Srce Marijino, Rashlado duša u Čistilištu, …

Srce Marijino, Radosti Anđela i svetih, …

Srce Marijino, Obrano svete Crkve protiv vlasti tmina, …

Srce Marijino, koje je uništilo sve zablude na čitavom svijetu, …

Srce Marijino, izabrani Stane Duha Svetog, …

Srce Marijino, Milino Ljubavi Svog Sina, …

Srce Marijino, Srce po Srcu vječnog Oca, …

Srce Marijino, Predostojne Kraljice svijeta, …

Srce Marijino, blagoslovljeno u vijeke, …

 … moli za nas.

 
 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine.

 

Pomolimo se

    Svemogući, vječni Bože, koji si pripravio dostojno prebivalište Duhu Svetom u Srcu Blažene Djevice Marije, udijeli milostivo, da pobožno štujući Njezino Neokaljano Srce uzmognemo po Tvom Srcu živjeti. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

 
 

– Blagoslivljajmo Gospodina!

– Bogu hvala.