Posveta Srcu Marijinu

   Razmatranje

 

    O, Kraljice moga srca, molim Te da s Tobom budem jedno srce, jedna duša, jedan duh i jedna volja. Da bi do toga došao, uzmi moje srce i daj mi Svoje da bi mogao vječno pjevati: Kojeg li dara, divna Marijina Ljubav mi je ukrala srce da mi dade Svoje. Neka Marijino Srce bude Duša moje duše, Duh mog duha, neka ovo divno Srce bude pokretač mog života i svih mojih misli u ljubavi, poniznosti, podložnosti; poslušnosti, strpljenju i u svim drugim krepostima i nakanama ovog Nježnog Srca. 

    Srce Marijino je naše sa svim srcima svetaca i anđela, jer smo udovi istog otajstvenog Tijela Kristova i sve što pripada jednom udu, pripada i drugome; kao što nam je vječno Otac dajući Svog Sina, dao sve skupa s Njim… Nemojte se dakle zadovoljiti da ljubite Boga, beskrajno Ljupkog, samo sa svom sposobnošću vašeg malog ljudskog srca… bilo bi to premalo, ako ne ništa, ljubite Boga velikim Marijinim Srcem i predajte se potpuno Isusu, da bi djelovali u istom Duhu Njegova Srca. 

 
 

Posveta Srcu Marijinu - 01

© Za sve one koji su nas ove 2019. godine napustili, na osobit način u Vječnost pripravno ušli… neka čuva Srce Majke svete Vječnosti… Srce nebeske Marije…


 
 

    O, Marijo Majko moja, kao kad se ljudima približava smrt, te najbliži iz obitelji podvostručuju svoje brige i ljubav za bolesnika, tako se i ja nadam i molim Te budi mi blizu zadnjih dana i sati mog života. Po Tvom Obećanju, budi uza me kako bi me branila od neprijatelja moje duše, dala mi snagu, utješila me; pripravila me za svetu smrt i učinila dionikom Tvojih nutarnjih stanja s kojima si Ti išla u susret smrti. Budi tad` uz mene, te primi moju dušu kad se odijeli od tijela; zaštiti je Svojim Krilom i Svojim majčinskim Srcem, jer ti si Isusova i moja Majka, sva moja ljubav. Privuci moju dušu k Sebi u Nebo, da ljubim, slavim, vječno zahvaljujem Presvetom Trojstvu skupa s Tobom, anđelima i svecima. 

 
 

   MOLITVA

 

   O, Kraljice mog srca, prikazujem Ti i posvećujem moje bijedno srce i usrdno Te prosim zbog Dobrote Tvog Srca, po vlasti koju Ti je Bog udijelio, uništi sve u meni što ožalošćuje Tvog Sina. Učvrsti u mom srcu Kraljevstvo Isusova i Tvog Srca. Neka ova dva divna Srca, neprestano i vječno kraljuju u meni. 

   O, velika i divna Majko Marijo, prikazujem Ti i posvećujem, moje tijelo, moju dušu, cijelo moje biće sa svim njegovim sposobnostima i sve što mi pripada, moj život, moju Vječnost. Tim ti želim zauvijek i vječno iskazivati čast. Ti sama moja Gospodarice, zauzmi se Moću i Vlašću, koje Ti je Bog udijelio, zaposjedni me i potpuno Sebi sjedini… kako bi bio potpuno Isusov. Amen. 

 
 
 

Litanije Prečistom Srcu Marijinu

 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

 

Oče, nebeski, Bože, … 

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 … smiluj nam se.

 

Srce Marijino, bez istočne ljage začeto, … 

Srce Marijino, od svakog osobnog grijeha čisto, … 

Srce Marijino, svake Milosti i Kreposti puno, … 

Srce Marijino, pravilo Svetosti, … 

Srce Marijino, što je bilo dionikom svih Otajstava svoga Sina, … 

Srce Marijino, što je po otajstvenom Navještenju postalo Stanom Božjim, … 

Srce Marijino, što je po otajstvenom Pohodu obasuto novim Milostima, … 

Srce Marijino, što te je najuža Prisutnost Utjelovljene Riječi u Tebi devet mjeseci veselila, … 

Srce Marijino, što je u Porodu Isusa, svoga Sina, neizrecivim veseljem bilo natopljeno, … 

Srce Marijino, što je u Prikazanju svoga Sina u Hramu, po Šimunovu proroštvu, mačem bilo probodeno, … 

Srce Marijino, što je zbog izgubljenog Sina, tri dana bilo jako rascviljeno, … 

Srce Marijino, što je zbog nađenog Sina u Hramu bilo neizrecivo razveseljeno, … 

Srce Marijino, što je svih Isusovih Muka posebice dionikom bilo, … 

Srce Marijino, što je od Posljednje Večere u Presvetoj Euharistiji s Isusom zauvijek najuže sjedinjeno, … 

Srce Marijino, što je zbog Isusova Rastanka bilo jako ražalošćeno, … 

Srce Marijino, što je zbog tuge svoga Sina u maslinskom Vrtu bilo duboko rastuženo, … 

Srce Marijino, što se zajedno sa Svojim Sinom Krvlju znojilo, … 

Srce Marijino, što je zajedno sa Presvetim Licem Isusovim bilo išćuškano, izudarano i popljuvano, … 

Srce Marijino, što je u šibanju nevinog Isusa isto, tolikim ranama bilo ranjeno, … 

Srce Marijino, što je šiljcima trnove krune s Isusom bilo izbodeno, … 

Srce Marijino, što je bremenom Isusova Križa bilo opterećeno, … 

Srce Marijino, što je s Raspetim Sinom također na Križu bilo opterećeno, … 

Srce Marijino, što je u Smrti svoga Sina blizu Križa morem Muka bilo obliveno, … 

Srce Marijino, što je zajedno s Presvetim Srcem Isusovim bilo kopljem probodeno, … 

Srce Marijino, što je s mrtvim Sinom Isusom, skupa bilo u grob položeno, … 

Srce Marijino, što je u Isusovu Uskrsnuću, od radosti opet oživjelo, … 

Srce Marijino, što je o Isusovu Uzašašću, neizrecivom slašću bilo napunjeno, … 

 … moli za nas.

 
 

Posveta Srcu Marijinu - 02

© Neka nas i dalje Majka Marija prati Svojim Blagoslovom i Zagovorom


 
 

Srce Marijino, što je Silasku Duha Svetog, novim obiljem Milosti bilo obasuto, … 

Srce Marijino, što je u svom Slavnom Uznesenju, nad sve blažene duhove bilo uzvišeno, … 

Srce Marijino, što je na Nebu, Krunom Majke Božje, Kraljicom Svemira bilo okrunjeno, … 

Srce Marijino, Čudo Srca Isusova, …

Srce Marijino, Ogledalo Srca Isusova, … 

Srce Marijino, Utjeho Srca Isusova, … 

Srce Marijino, u Ljubavi jače od smrti, … 

Srce Marijino, Slavo kraljevske Kćeri, … 

Srce Marijino, Blago svetosti, … 

Srce Marijino, Sliko Dobrote Božje, … 

Srce Marijino, Posrednice svih Milosti, … 

Srce Marijino, Zdravlje bolesnika, … 

Srce Marijino, Utjeho svih nevoljnika, … 

Srce Marijino, Utočište grešnika, … 

Srce Marijino, Ufanje i slatka Obrano Crkve, … 

Srce Marijino, Srce Majke Crkve, … 

Srce Marijino, Štite vojujuće Crkve, … 

Srce Marijino, Jakosti umirućih, …

Srce Marijino, Rashlado duša u Čistilištu, …

Srce Marijino, Radosti Anđela i svetih, …

Srce Marijino, Obrano svete Crkve protiv vlasti tmina, …

Srce Marijino, koje je uništilo sve zablude na čitavom svijetu, …

Srce Marijino, izabrani Stane Duha Svetog, …

Srce Marijino, Milino Ljubavi Svog Sina, …

Srce Marijino, Srce po Srcu vječnog Oca, …

Srce Marijino, Predostojne Kraljice svijeta, …

Srce Marijino, blagoslovljeno u vijeke, …

 … moli za nas.

 
 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine.

 
 

pomolimo se

    Svemogući, vječni Bože, koji si pripravio dostojno prebivalište Duhu Svetom u Srcu Blažene Djevice Marije, udijeli milostivo, da pobožno štujući Njezino Neokaljano Srce uzmognemo po Tvom Srcu živjeti. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

 

– Blagoslivljajmo Gospodina!

– Bogu hvala.