Pod Križem Isusovim

   Razmatranje

 

     Srce Marijino je s radošću ljubilo Boga, takvom ljubavlju, da je Njeno jedino zadovoljstvo bilo misliti na Boga i vršiti u svemu Njegovu svetu Volju… sve predati Njemu i sve ostaviti zbog Njega; trpjeti sve za Boga i žrtvovati svog predragog Sina Isusa Krista, kojeg je beskrajno više ljubila nego samu sebe. 

     Tko bi mogao sumnjati da bi Marija radije trpjela sve paklene muke, negoli vidjela svog ljubljenog Sina uronjena u ponor patnje i prezira, kako umire na Križu?! Zato kažem, da je Srce Marijino pokazalo više želje i gorljivosti za Slavu Božju i spasenje duša, pristajući na bolnu žrtvu svoga Sina na Križu, nego da je pretrpjelo sve paklene muke. 

 
 

Pod Križem Isusovim - 01

© Križ odgaja


 
 

      Njezin Sin, nije dopustio da joj bilo koji stvor, pa ni oni koji su Ga razapinjali učini bilo kakvu uvredu ili da joj smeta. Htio je da je učini sličnom sebi. I kao što je ljubav bila glavni uzrok Njegove Muke u Smrti, htio je da ona ljubav koju je imao prema Svojoj Majci i Njegova Majka prema Njemu, bude uzrokom mučeništva Srca Marijina, cilj Njenog života. 

      Marija, Presveta ovčica i Isus, božanski Jaganjac, promatrali su se i dobro razumijevali izmjenjujući uzajamno svoje patnje koje su bile takve, da ih nitko, izuzev njihovih srdaca, Sina i Majke, ne može razumjeti. Oni, jer su se savršeno ljubili, zajedno su trpjeli ova strašna mučenja. 

     Naš Gospodin, Isus Krist, daje duši najveći znak Svoje Ljubavi, tako da je učini dionikom Svog Križa. On je ljubio Presvetu Djevicu više od bilo kojeg stvorenja zajedno i učinio ju je najvećom dionicom Svoje Muke. Zbog toga, trebamo zahvaliti Isusu i Mariji.

 
 

   MOLITVA

 

    O, Blažena Djevice Marijo, Nebo je stvoreno da bude boravište svetaca i anđela, ali Tvoje blagoslovljeno Tijelo je Nebo za Kralja anđela i svetaca. Tvoja Prečista Krv je bila stvorena da bi iz Nje uzeo Tijelo, ljubljeni Isus; Tvoje Krilo, da bi Ga nosilo tijekom devet mjeseci; Tvoje Prečiste Grudi, da bi Ga hranile mlijekom; Tvoje Oči, da bi ga ljubila i natapala suzama radosti i boli; Tvoje Noge, da bi Ga pratile u Egipat, Nazaret i Jeruzalem; Kalvariju i posvuda kamo On hodi. Tvoje Presveto Srce je stvoreno da Ga ljubi i da ljubi sve one koje On ljubi. 

 
 
 

Litanije Prečistom Srcu Marijinu

 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

 

Oče, nebeski, Bože, … 

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 … smiluj nam se.

 

Srce Marijino, bez istočne ljage začeto, … 

Srce Marijino, od svakog osobnog grijeha čisto, … 

Srce Marijino, svake Milosti i Kreposti puno, … 

Srce Marijino, pravilo Svetosti, … 

Srce Marijino, što je bilo dionikom svih Otajstava svoga Sina, … 

Srce Marijino, što je po otajstvenom Navještenju postalo Stanom Božjim, … 

Srce Marijino, što je po otajstvenom Pohodu obasuto novim Milostima, … 

Srce Marijino, što te je najuža Prisutnost Utjelovljene Riječi u Tebi devet mjeseci veselila, … 

Srce Marijino, što je u Porodu Isusa, svoga Sina, neizrecivim veseljem bilo natopljeno, … 

Srce Marijino, što je u Prikazanju svoga Sina u Hramu, po Šimunovu proroštvu, mačem bilo probodeno, … 

Srce Marijino, što je zbog izgubljenog Sina, tri dana bilo jako rascviljeno, … 

Srce Marijino, što je zbog nađenog Sina u Hramu bilo neizrecivo razveseljeno, … 

Srce Marijino, što je svih Isusovih Muka posebice dionikom bilo, … 

Srce Marijino, što je od Posljednje Večere u Presvetoj Euharistiji s Isusom zauvijek najuže sjedinjeno, … 

Srce Marijino, što je zbog Isusova Rastanka bilo jako ražalošćeno, … 

Srce Marijino, što je zbog tuge svoga Sina u maslinskom Vrtu bilo duboko rastuženo, … 

Srce Marijino, što se zajedno sa Svojim Sinom Krvlju znojilo, … 

Srce Marijino, što je zajedno sa Presvetim Licem Isusovim bilo išćuškano, izudarano i popljuvano, … 

Srce Marijino, što je u šibanju nevinog Isusa isto, tolikim ranama bilo ranjeno, … 

Srce Marijino, što je šiljcima trnove krune s Isusom bilo izbodeno, … 

Srce Marijino, što je bremenom Isusova Križa bilo opterećeno, … 

Srce Marijino, što je s Raspetim Sinom također na Križu bilo opterećeno, … 

Srce Marijino, što je u Smrti svoga Sina blizu Križa morem Muka bilo obliveno, … 

Srce Marijino, što je zajedno s Presvetim Srcem Isusovim bilo kopljem probodeno, … 

Srce Marijino, što je s mrtvim Sinom Isusom, skupa bilo u grob položeno, … 

Srce Marijino, što je u Isusovu Uskrsnuću, od radosti opet oživjelo, … 

Srce Marijino, što je o Isusovu Uzašašću, neizrecivom slašću bilo napunjeno, … 

 … moli za nas.

 
 

Raj_zemaljski-02

© Upalimo svijeću svog srca i neka tako zapaljeno srce istinski gori za Nebo… za Raj…


 
 

Srce Marijino, što je Silasku Duha Svetog, novim obiljem Milosti bilo obasuto, … 

Srce Marijino, što je u svom Slavnom Uznesenju, nad sve blažene duhove bilo uzvišeno, … 

Srce Marijino, što je na Nebu, Krunom Majke Božje, Kraljicom Svemira bilo okrunjeno, … 

Srce Marijino, Čudo Srca Isusova, …

Srce Marijino, Ogledalo Srca Isusova, … 

Srce Marijino, Utjeho Srca Isusova, … 

Srce Marijino, u Ljubavi jače od smrti, … 

Srce Marijino, Slavo kraljevske Kćeri, … 

Srce Marijino, Blago svetosti, … 

Srce Marijino, Sliko Dobrote Božje, … 

Srce Marijino, Posrednice svih Milosti, … 

Srce Marijino, Zdravlje bolesnika, … 

Srce Marijino, Utjeho svih nevoljnika, … 

Srce Marijino, Utočište grešnika, … 

Srce Marijino, Ufanje i slatka Obrano Crkve, … 

Srce Marijino, Srce Majke Crkve, … 

Srce Marijino, Štite vojujuće Crkve, … 

Srce Marijino, Jakosti umirućih, …

Srce Marijino, Rashlado duša u Čistilištu, …

Srce Marijino, Radosti Anđela i svetih, …

Srce Marijino, Obrano svete Crkve protiv vlasti tmina, …

Srce Marijino, koje je uništilo sve zablude na čitavom svijetu, …

Srce Marijino, izabrani Stane Duha Svetog, …

Srce Marijino, Milino Ljubavi Svog Sina, …

Srce Marijino, Srce po Srcu vječnog Oca, …

Srce Marijino, Predostojne Kraljice svijeta, …

Srce Marijino, blagoslovljeno u vijeke, …

 … moli za nas.

 
 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine.

 

Pomolimo se

    Svemogući, vječni Bože, koji si pripravio dostojno prebivalište Duhu Svetom u Srcu Blažene Djevice Marije, udijeli milostivo, da pobožno štujući Njezino Neokaljano Srce uzmognemo po Tvom Srcu živjeti. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

 

– Blagoslivljajmo Gospodina!

– Bogu hvala.