Oltar prikazanja Isusa Ocu

   Razmatranje

 

    Budući da si ti bio nedostojan, kaže sv. Bernard, da ti Bog dade samog Sebe, On se dao Mariji da primiš iz Njenih Prečistih Ruku sve što imaš. Tako je Bog u Svom vječnom Planu odredio da nikom ne daje ništa što prije nije prošlo preko Marijinih Ruku. 

    O, Srce Isusovo, koje živiš u Mariji i po Mariji! O, Srce Marijino, koje živiš u Isusu i po Isusu! O, slatki vezu dvaju Srdaca, neka je blagoslovljen Bog Ljubavi koji vas sjedinjuje. Neka On sjedini i naša srca Srcima Isusa i Marije i učini da žive u jedinstvu Ljubavi. 

    Isus je zaživio ljudski život po Presvetoj Djevici, dakle Ona nam daje i Kruh anđela, Presvetu Euharistiju da bi u nama sačuvala novi život koji nam je darovan. Tako sv. German Carigradski kaže: Znajte, da je Krilo Bezgrešne Djevice, sveti Kalež pun Predragocjene Krvi Isusa Krista. Onaj koji pristupa ovoj nebeskoj Gozbi, može sa sv. Augustinom reći: Ovdje su Rane mog ljubljenog Isusa Krista i djevičansko Krilo moje dobre Majke Marije. On me napaja Svojom Predragocjenom Krvlju, a Ona me hrani svojim božanskim mlijekom. 

 
 

Oltar prikazanja - 01

© Molimo za službenike Crkve, kao i Marijine sinove, da nas časno vode Oltarnom Žrtvom, Sjedinjenjem, te Ljubavlju k Vječnosti


 
 

     Marija je na Oltaru svog Srca prikazala istu žrtvu božanskom Veličanstvu, koju je Njezin Sin prikazao na Kalvariji. Ljubljeni Spasitelj je samo jedanput prikazao Svoju Žrtvu na Križu, a Njegova ljubljena Majka Ga je žrtvovala tisuće puta na Oltaru svog Srca. O, kako trebamo častiti ovaj sveti Oltar! Blagoslovljen Bog koji Ga je posvetio na Slavu Svog Veličanstva. 

     Ovu božansku Žrtvu, koju je Blažena Djevica prikazala Bogu svim svojim Srcem i nezamislivom Ljubavlju, u jeruzalemskom Hramu i na Kalvariji, Ona prikazuje trajno Bogu u Nebu i u svim sv. Misama koje se slave svaki dan diljem Zemlje. Ne kažem da je Marija sjetilno i tjelesno prisutna na svim sv. Misama, koje se slave na Zemlji, nego svojim Srcem, Duhom i Voljom, budući da su Njeno Srce, Duh i Volja potpuno sjedinjeni sa svojim Sinom, Ona želi sve što On želi; prati Ga posvuda Duhom i Srcem, da bi skupa s Njim, na neki način, činila sve što On čini. 

 
 

   MOLITVA

 

    O, Ljubavi, Plamen tvog Srca, Marijo, dopustio mi je da uđem u tako Dobro Srce mog Isusa. O, Srce prepuno Milosrđa i Ljubavi, daj da umrem iz Ljubavi, tebi za Ljubav. O, Srce mog Isusa, uroni moje siromašno srce u Svoje Srce; pozovi me na Tvoju nebesku Gozbu koja daje život dušama, iako nisam dostojan, daj da pijem Vino Tvojih Utjeha. Neka Tvoja božanska Ljubav ispuni praznine koje su u meni. Neka Preobilje tvog Srca, nadoknadi moju mlakost i nedostojnost. Amen. 

 
 
 

Litanije Prečistom Srcu Marijinu

 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

 

Oče, nebeski, Bože, … 

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 … smiluj nam se.

 

Srce Marijino, bez istočne ljage začeto, … 

Srce Marijino, od svakog osobnog grijeha čisto, … 

Srce Marijino, svake Milosti i Kreposti puno, … 

Srce Marijino, pravilo Svetosti, … 

Srce Marijino, što je bilo dionikom svih Otajstava svoga Sina, … 

Srce Marijino, što je po otajstvenom Navještenju postalo Stanom Božjim, … 

Srce Marijino, što je po otajstvenom Pohodu obasuto novim Milostima, … 

Srce Marijino, što te je najuža Prisutnost Utjelovljene Riječi u Tebi devet mjeseci veselila, … 

Srce Marijino, što je u Porodu Isusa, svoga Sina, neizrecivim veseljem bilo natopljeno, … 

Srce Marijino, što je u Prikazanju svoga Sina u Hramu, po Šimunovu proroštvu, mačem bilo probodeno, … 

Srce Marijino, što je zbog izgubljenog Sina, tri dana bilo jako rascviljeno, … 

Srce Marijino, što je zbog nađenog Sina u Hramu bilo neizrecivo razveseljeno, … 

Srce Marijino, što je svih Isusovih Muka posebice dionikom bilo, … 

Srce Marijino, što je od Posljednje Večere u Presvetoj Euharistiji s Isusom zauvijek najuže sjedinjeno, … 

Srce Marijino, što je zbog Isusova Rastanka bilo jako ražalošćeno, … 

Srce Marijino, što je zbog tuge svoga Sina u maslinskom Vrtu bilo duboko rastuženo, … 

Srce Marijino, što se zajedno sa Svojim Sinom Krvlju znojilo, … 

Srce Marijino, što je zajedno sa Presvetim Licem Isusovim bilo išćuškano, izudarano i popljuvano, … 

Srce Marijino, što je u šibanju nevinog Isusa isto, tolikim ranama bilo ranjeno, … 

Srce Marijino, što je šiljcima trnove krune s Isusom bilo izbodeno, … 

Srce Marijino, što je bremenom Isusova Križa bilo opterećeno, … 

Srce Marijino, što je s Raspetim Sinom također na Križu bilo opterećeno, … 

Srce Marijino, što je u Smrti svoga Sina blizu Križa morem Muka bilo obliveno, … 

Srce Marijino, što je zajedno s Presvetim Srcem Isusovim bilo kopljem probodeno, … 

Srce Marijino, što je s mrtvim Sinom Isusom, skupa bilo u grob položeno, … 

Srce Marijino, što je u Isusovu Uskrsnuću, od radosti opet oživjelo, … 

Srce Marijino, što je o Isusovu Uzašašću, neizrecivom slašću bilo napunjeno, … 

 … moli za nas.

 
 

Oltar prikazanja - 02

© Sred Ljepote i Mistike anđeoskog Kora, zapjevajmo i mi srcem i dubinom duše hvalospjev Prečistom Srcu Blažene Djevice Marije


 
 

Srce Marijino, što je Silasku Duha Svetog, novim obiljem Milosti bilo obasuto, … 

Srce Marijino, što je u svom Slavnom Uznesenju, nad sve blažene duhove bilo uzvišeno, … 

Srce Marijino, što je na Nebu, Krunom Majke Božje, Kraljicom Svemira bilo okrunjeno, … 

Srce Marijino, Čudo Srca Isusova, …

Srce Marijino, Ogledalo Srca Isusova, … 

Srce Marijino, Utjeho Srca Isusova, … 

Srce Marijino, u Ljubavi jače od smrti, … 

Srce Marijino, Slavo kraljevske Kćeri, … 

Srce Marijino, Blago svetosti, … 

Srce Marijino, Sliko Dobrote Božje, … 

Srce Marijino, Posrednice svih Milosti, … 

Srce Marijino, Zdravlje bolesnika, … 

Srce Marijino, Utjeho svih nevoljnika, … 

Srce Marijino, Utočište grešnika, … 

Srce Marijino, Ufanje i slatka Obrano Crkve, … 

Srce Marijino, Srce Majke Crkve, … 

Srce Marijino, Štite vojujuće Crkve, … 

Srce Marijino, Jakosti umirućih, …

Srce Marijino, Rashlado duša u Čistilištu, …

Srce Marijino, Radosti Anđela i svetih, …

Srce Marijino, Obrano svete Crkve protiv vlasti tmina, …

Srce Marijino, koje je uništilo sve zablude na čitavom svijetu, …

Srce Marijino, izabrani Stane Duha Svetog, …

Srce Marijino, Milino Ljubavi Svog Sina, …

Srce Marijino, Srce po Srcu vječnog Oca, …

Srce Marijino, Predostojne Kraljice svijeta, …

Srce Marijino, blagoslovljeno u vijeke, …

 … moli za nas.

 
 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine.

 

Pomolimo se

    Svemogući, vječni Bože, koji si pripravio dostojno prebivalište Duhu Svetom u Srcu Blažene Djevice Marije, udijeli milostivo, da pobožno štujući Njezino Neokaljano Srce uzmognemo po Tvom Srcu živjeti. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

 
 

– Blagoslivljajmo Gospodina!

– Bogu hvala.