Da Bog stanuje u duši

Razmatranje i molitva

 

      Duh Sveti zove se gost duše. To je ono veliko obećanje što je Isus Krist dao onome koji Ga ljubi, kada je rekao: Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek. (Iv 14, 15-16) Zato Duh Sveti ne ostavlja nikada duše, ako Ga ona ne istjera. On ne ostavlja, ako nije ostavljen. 

     Bog prebiva u duši koja Ga ljubi; ali rekao je da nije zadovoljan, ako Ga ne ljubimo svim srcem. Sv. Augustin piše da rimski senat nije htio Isusa staviti među bogove govoreći da je On oholi Bog, jer hoće da se Njemu Jedinom klanjamo. A tako i je: On neće drugog u onom srcu koje Ga ljubi, hoće biti sam i sam da u njemu stanuje, sam da bude ljubljen i kad vidi da nije sam, jedini koji je ljubljen, ljubomoran je. Sv. Jakov piše: Mislite li da uzalud Pismo veli: `Ljubomorno čezne za duhom što ga je nastanio u nama?` (4,5)

 
 

Da_Bog_stanuje_u_dusi

© Budimo odani Gospodinu kojeg smo primili i kojeg želimo živjeti i dijeliti jedni s drugima po Poslanju Duha Branitelja


 
 

     Jednom riječju, kako kaže sv. Jeronim, Isus je ljubomoran. Zato Zaručnik nebeski hvali onu dušu koja poput grlice živi samotna i sakrivena od svijeta, jer neće da svijet ima dio one ljubavi koju On želi za sebe. Zato i hvali svoju zaručnicu zovuć ju vrtom zatvorenim: Ti si vrt zatvoren, sestro moja, nevjesto, vrt zatvoren i zdenac zapečaćen. (Pj 4,12) Vrt je zatvoren za svaku ljubav zemaljsku. Zar možda ne zaslužuje Isus svu našu ljubav? Sve je tebi dao, ništa si nije zadržao, veli sv. Krizostom. On ti je dao svu Svoju Krv i Život, ne preostaje mu ništa više što bi ti još mogao dati. 

      Moj Bože, vidim da hoćeš da budem sav Tvoj. Ja sam Te toliko puta izagnao iz svoje duše, a Ti se nisi ustezao, da se opet povratiš i sa mnom sjediniš. Uzmi me svega sada u posjed. Sad se sav Tebi dajem, primi me, Isuse moj… i ne dopusti da i časa živim bez Tvoje Ljubavi. Ti tražiš mene, a ja ne tražim drugog osim Tebe. Ti ljubiš mene, a ja ljubim Tebe. Budući da me ljubiš, sveži me s Tobom, da od Tebe više ne otiđem. 

       Kraljice Neba, u Tebe se uzdam!

 
 
 

Litanije Duhu Svetom

 
 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Duše Sveti, čuj nas.

Duše Utješitelju, usliši nas.

 

Oče, nebeski Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 …smiluj nam se.

 

Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina, …

Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci, …

Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista, …

Duše Sveti, naš božanski Učitelju, …

Duše Sveti, po kojemu je Djevica Marija začela Sina Božjega, …

Duše Sveti, koji stanuješ u nama, …

Duše Istine, …

Duše Mudrosti, …

Duše Razuma, …

Duše Jakosti, …

Duše Pobožnosti, …

Duše dobrog Savjeta, …

Duše Znanja, …

Duše Straha Božjeg, …

Duše Milosti i Milosrđa, …

Duše Ljubavi, …

Duše Radosti, …

Duše Mira, …

Duše Strpljivosti, …

 …smiluj nam se.

 
 

Prvi_dan_Duhu_Svetom-02

© Hvala Ti Duše Sveti na svim Tvojim Presvetim Darovima i Milostima


 
 

Duše Blagosti, …

Duše Dobrote i duhovne Miline, … 

Duše Ustrajnosti, …

Duše Umjerenosti, … 

Duše Poniznosti, …

Duše Krotkosti, … 

Duše Vjere i Ufanja, …

Duše Čistoće, … 

Duše Savjesnosti, …

Duše Razboritosti, … 

Duše Života i Spasa, …

Duše Kreposti, …

Duše svih Milosti, … 

Duše Sveti, koji proničeš Božje Tajne, … 

Duše Sveti, koji nam pomažeš u molitvi, … 

Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili, …

Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavlju, … 

Duše Sveti, Upravitelju misli i namjera srca, …

Duše Sveti, Čistitelju naših duša, … 

Duše Sveti, čijom Milošću postajemo Božja djeca, … 

Duše Sveti, Posvetitelju i Ravnatelju Crkve, … 

Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao nad apostole, …

Sigurna pomoći u svakoj nevolji, …

Slasti početnika u Tvojoj Službi, …

Jakosti u Tebi napredujućih, … 

Kruno savršenih, …

Radosti anđela, … 

Svjetlo patrijarha, … 

Pobjedo mučenika, … 

Znanje priznavaoca, … 

Čistoćo djevica, … 

Pomasti svih svetih, … 

 …smiluj nam se.

 

Milostiv budi, oprosti nam Duše Sveti. 

Milostiv budi, usliši nas Duše Sveti. 
 

Od svakog zla, …

Od svakog grijeha, …

Od svih napasti i zasjeda đavolskih, …

Od svake preuzetnosti i zdvojnosti, …

Od poricanja objavljenih istina, …

Od grešne okorjelosti i bezbožnosti, …

Od svake nečistoće duše i tijela, … 

Od duha bludnosti, …

Od krivovjerja i svih zabluda, … 

Od svakog zlog duha, …

Od zle i vječne smrti, … 

 …oslobodi nas, Gospodine.

 

Po Tvojem izlaženju od Oca i Sina, …

Po divnom djelovanju Tvoje Milosti, …

Po Bezgrešnom Začeću Djevice Marije, …

Po Otajstvenom Začeću Isusa Krista, …

Po Tvojem Silasku nad Isusa u rijeci Jordanu, …

Po Tvom Silasku nad apostole, …

Na veliki dan Suda Božjeg, …

 …oslobodi nas, Gospodine.

 

Mi, grešnici, …

Da nam se smiluješ, …

Da po Tebi sveto živimo, …

Da se udostojiš sve udove Crkve oživjeti i posvetiti, …

Da se udostojiš Svojom svetom Milošću uvijek nas pratiti i preteći, …

Da se udostojiš dati nam darove prave svetosti, pobožnosti i molitve, …

Da se udostojiš sve naše misli, riječi i djela sebi upraviti i posvetiti, …

Da se udostojiš dati nam da postignemo pravu poniznost i sve kreposti, …

Da obnoviš u nama pravednost i poštenje, …

Da se udostojiš zasaditi u nama dar krotke strpljivosti, …

Da se udostojiš dati nam milost suza, …

Da se udostojiš udahnuti nam iskrene osjećaje Milosrđa i Ljubavi, …

Da nas obogatiš božanskom Istinom i Milošću, …

Da se udostojiš utvrditi nas u Milosti svojoj, …

Da nas primiš među svoje odabrane, …

Da se udostojiš uslišiti nas, …

Da po Tebi, Bogu živimo, …

 …Tebe molimo, usliši nas.

 

Duše Sveti, Bože, molimo Te, usliši nas.
 
 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, izlij na nas Duha Svetoga.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, pošalji na nas Obećanog Duha Očevog.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daj nam Duha Dobrog.
 
 

Duše Sveti, čuj nas.

Duše Utješitelju, usliši nas.
 

Oče naš…
 

Blagoslivljajmo Oca i Sina sa Duhom Svetim.

Hvalimo Ga i uzvisujmo u sve vijeke. Amen.
 
 

pomolimo se

   Bože, koji si Svjetlošću Duha Svetog poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu spoznamo što je pravo i Njegovoj se Utjesi vazda radujemo.
Gospodine, zapali nam srce Ognjem Duha Svetog da Ti čistim tijelom služimo i neokaljanim srcem omilimo.
Bože, kome je svako srce otkriveno, kome svačija volja govori i kome nije skrivena ni jedna tajna, očisti izljevom Duha Svetog misli srca našeg, da zaslužimo savršeno Te ljubiti i dostojno hvaliti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
 
 
__________________________
 
 

© zahvaljujući nizu Ljubav i žrtva, br. 6, Apostolatskog centra “SAV-TVOJ”, nastavljamo s molitvama Devetnice Duhu Svetom, sv. Alfonsa Liguorija. Neka se proslavi Duh Sveti po našim iskrenim prošnjama.