o neprekidnom druženju Josipa s Isusom

razmatranje


     Tada siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. (Lk 2, 51)

    Nakon što su Isusa pronašli u Hramu, On se s Marijom i Josipom vratio u njihovu kuću u Nazaret i živio je s Josipom sve do njegove smrti, slušajući ga kao svoga oca. Promatrajte sada sveti život koji je Josip provodio u društvu Marije i Isusa.

 
 

peti_dan-velika_devetnica_sv_Josipu-01

opis fotografije: samo je Providnost mogla dopustiti da jedan običan čovjek uz običnu ženu uživa svetu Prisutnost Boga, Isusa (© dreamstime)


 

   U njihovoj obitelji se sve činilo isključivo na Veću Slavu Božju, nije bilo drugih misli nego se Bogu dopasti. Razgovaralo se jedino o Ljubavi koju ljudi trebaju Bogu iskazivati i Onoj kojom ih Bog ljubi. Pogotovu da je poslao Svoga Jedinorođenog Sina na svijet kako bi trpio i okončao svoj život u moru patnje i prezira za Spasenje ljudi.

       Ah, s koliko suza su Josip i Marija, koji su već dobro razumijevali Pisma, u prisutnosti Isusa govorili o Njegovoj teškoj Muci i Smrti. S koliko su nježnosti govorili o onome što govori Izaija, da će njihov Ljubljeni morati postati čovjek boli, prezren kojega će njegovi neprijatelji izobličiti do te mjere da neće više biti prepoznatljiv u Svojoj Ljepoti; da će mu do te mjere bičevima iznakaziti i pogaziti Tijelo te će izgledati kao bolestan od gube prepun rana; da će njihov Ljubljeni Isus morati sve trpjeti u strpljenju niti ne otvarajući usta na sva ta mučenja, kao Jaganjac pustiti da Ga vode u Smrt, te će konačno obješen na Drvo Križa između dvaju razbojnika u Patnjama okončati Svoj Život.

       A na kraju, promatrajte osjećaje ljubavi i nježnosti koje su ti razgovori budili u srcu sv. Josipa.

 
 

molitva

Josipe, sveti moj patrijarše, po suzama koje si prolio kad si razmišljao o budućoj Isusovoj Muci, isprosi mi Milost da se bez prestanka prisjećam Muke moga Spasitelja;

 
 

peti_dan-velika_devetnica_sv_Josipu-02

opis fotografije: imajmo prilike i mi promišljati o Smrti Janjeta, kao i prahu vlastite biti (© dreamstime)


 

     svetom Ognju Ljubavi koji se kod tih razgovora rađao u tvom srcu, isprosi mi Milost da se samo iskra tog plamena upali u mojoj duši koja je svojim grijesima bila velikim uzrokom Isusove Muke.

       A Ti, Marijo, po Muci koju si u Jeruzalemu pretrpjela, kad Si gledala Muku i Smrt Svoga Predragoga Sina, isprosi mi pokajanje da oplačem svoje grijehe. 

        Slatki moj Isuse, koji si iz Ljubavi prema meni toliko trpio i umro, učini da tu Tvoju Ljubav nikada ne zaboravim. Moj Spasitelju, Tvoja Smrt je moja Nada. Vjerujem da si Ti za mene umro i nadam se da ću se po Tvojim zaslugama spasiti. Ljubim Te svim srcem, ljubim Te nada sve, ljubim Te više nego samoga sebe. Ljubim Te i Tebi za Ljubav spreman sam podnijeti svaku muku. 

         Kajem se što sam Tebe, najveće dobro, ražalostio. Ne želim drugo nego Tebe ljubiti i Tebi omiljeti. Budi mi u pomoć moj Gospodine i ne daj da se ikada odijelim od Tebe.

 
 

litanije u čast sv. Josipa

 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

 

Oče, nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše, Sveti Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože…

 …smiluj nam se.

 

Sveta Marijo, djevičanska zaručnice sv. Josipa, …

 

Sveti Josipe, slavni porode Davidov, …

Sveti Josipe, svjetlosti patrijarha, …

Sveti Josipe, zaručniče Bogorodice, …

Sveti Josipe, stidljivi čuvaru Djevice, …

Sveti Josipe, hranitelju Sina Božjega, …

Sveti Josipe, brižni branitelju Kristov, …

Sveti Josipe, glavaru svete Obitelji, …

Sveti Josipe, poočime Isusov, …

Sveti Josipe, s Neba poučeni o Tajnama Božjim, …

Sveti Josipe, vjerni i razboriti slugo Božji, …

Sveti Josipe, gorljivi vršitelju Volje Božje, …

Sveti Josipe, revni provoditelju Božjih nauma, …

Sveti Josipe, izbavitelju života Isusova, …

Sveti Josipe, kome se sam Gospodar Svemira pokoravao, …

Sveti Josipe, hranitelju i skrbniče Svete Obitelji, …

Sveti Josipe, koga je Kraljica svijeta i Gospodarica anđela slušala, …

Sveti Josipe, čuvaru Marijine časti, …

Sveti Josipe, svjedoče djevičanstva Marijina, …

Sveti Josipe, sudioniče Marijinih povlastica, …

Sveti Josipe, Isusu i Mariji preslični, …

Sveti Josipe, uzore očinske brige i budnosti,  …

Sveti Josipe, potporo i upravitelju kršćanskih obitelji, …

Sveti Josipe, uzore obiteljske ljubavi, sloge i vjernosti, …

Sveti Josipe, prijatelju djece, …

Sveti Josipe, zaštitniče djevičanske čistoće, …

Sveti Josipe, čuvaru djevica, …

 …moli za nas.

 

peti_dan-velika_devetnica_sv_Josipu-03

opis fotografije: ako itko, onda Josip zna koliko je potrebno strpljenja i izdržljivosti po napastima i kušnjama za biti djevičanski pupoljak (© dreamstime)

 

Sveti Josipe, ljubitelju siromaštva i pomoćniče sirota, …

Sveti Josipe, diko i uzore obrtnika i radnika, …

Sveti Josipe, branitelju putnika, …

Sveti Josipe, utočište grešnika, …

Sveti Josipe, utjeho žalosnih, …

Sveti Josipe, pravedni, …

Sveti Josipe, prečisti, …

Sveti Josipe, premudri, …

Sveti Josipe, jaki, …

Sveti Josipe, pokorni, …

Sveti Josipe, vjerni, …

Sveti Josipe, ogledalo strpljivosti, …

Sveti Josipe, sigurna nado našeg Spasenja, …

Sveti Josipe, savjetniče u dvojbama, …

Sveti Josipe, ljiljane netaknute čistoće, …

Sveti Josipe, bisere poniznosti i krotkosti, …

Sveti Josipe, obrano stradalnika, …

Sveti Josipe, zaštitniče umirućih, …

Sveti Josipe, jaki štite protiv zasjeda đavolskih, …

Sveti Josipe, strahu zlih duhova, …

Sveti Josipe, zaštitniče i branitelju cijele Crkve, …

Sveti Josipe, krunom Slave Presvetog Trojstva ovjenčani, …

Sveti Josipe, izbavitelju iz svake nevolje, …

 …moli za nas.

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

 

Postavio si ga gospodarom Doma Svojega

i poglavarom svega Imanja Svojega.

 

pomolimo se

 

      Bože koji si se neiskazanom Providnosti udostojao izabrati svetog Josipa za zaručnika Presvetoj Majci Svojoj, daj, molimo, da koga kao pokrovitelja na Zemlji častimo, zavrijedimo imati zagovornikom na Nebu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.