O Ljubavi Božjoj da je postao čovjekom

O Ljubavi Božjoj da je postao čovjekom

– Bože, u pomoć mi priteci.
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

   Iz razmatranja sv. Alfonza Marije de’ Liguoria, biskupa

    Promatraj beskrajnu Ljubav, koju nam je Bog iskazao, kad je postao čovjekom, kako bi nam zadobio vječno Spasenje.

    Adam, naš prvi otac je sagriješio i pobunio se protiv Boga, te je bio izagnan iz Raja i osuđen na smrt skupa s nama, njegovim potomstvom. Ali, evo, Sin Božji, videći izgubljena čovjeka, da bi ga oslobodio od smrti, prikaza sebe postavši čovjekom i odluči da će za njega umrijeti na Križu. 

    Ali, Sine, kao da Mu je tada govorio Otac, promisli, jer ćeš na Zemlji morati voditi ponizan i mučan život. Morat ćeš se roditi u hladnoj štali, biti položen u životinjske jasle. Morat ćeš bježati u Egipat da bi izbjegao Herodovim rukama. Po povratku iz Egipta, živjet ćeš kao zanatlija u siromašnoj radionici, ponizan i prezren.

    Konačno, u Muci ćeš od boli, izdahnuti na Križu, postiđen i napušten od svih. A Sin, kao da odgovara Ocu: „Ništa zato, svim sam zadovoljan, samo da spasim čovjeka.”

    Kako bi bilo da neki princ, vidjevši mrtvog crva, iz samilosti prema njemu želi postati crv i oprati ga u svojoj krvi, umrijeti za njega… da bi mu dao život? Više od toga je za mene učinila Vječna Riječ, koja, budući da je Bog, htjela postati crv kao mi, umrijeti za nas, da bi nam povratila izgubljeni život u božanskoj Milosti. 

    Sin Božji, vidjevši da ni po tolikim darovima, koje nam je dao, ne može zadobiti našu ljubav, što je učinio? Postao čovjekom i dao nam sama sebe. Čovjek, prezirući Boga, kaže sv. Fulgencije, udaljio se od njega, ali Bog, ljubeći čovjeka došao je s Neba, kako bi ga pronašao. A zašto je došao? Došao je da bi čovjek spoznao koliko ga Bog ljubi i da barem tako, iz zahvalnosti, uzljubi Boga. 

    I životinje koje idu za nama, postanu drage, a mi… zašto smo tako nezahvalni s Bogom koji silazi s Neba na Zemlju kako bi Ga ljudi uzljubili? 

    Jednom je neki svećenik moleći i izgovarajući riječi u Misi: „I Riječ je tijelom postala”, primijetio da neki čovjek nije učinio ni najmanji znak poštivanja, te je vidio kako ga đavao udari i prekori riječima: „Ah, nezahvalniče, da je Bog toliko učinio za mene, koliko je učinio za tebe, bio bih stalno prignut licem do zemlje zahvaljujući Mu”.

   MOLITVA

    O , veliki Sine Božji… postao si čovjekom da bi Te ljudi uzljubili. Ah, gdje je ljubav ljudi?! Ti si dao Krv i Život, za spasenje naših duša, a zašto smo mi tako nezahvalni, pa umjesto da Te ljubimo, preziremo Te nezahvalni. 

    Moj Gospodine, ja sam bio jedan od onih koji su Te više vrijeđali, ali Tvoja Muka je moja Nada. Iz Ljubavi, po kojoj si postao čovjekom i umro na Križu, oprosti mi sve grijehe kojima sam Te povrijedio.

    Ljubim Te, utjelovljena Riječi; ljubim Te, moj Bože; ljubim Te beskrajna Dobroto i kajem se za sve grijehe… Htio bih od boli kajanja umrijeti… 

    Isuse, udijeli mi svoju Ljubav, da više ne živim nezahvalan prema Tebi, koji si mi toliku Ljubav iskazao. Želim Te zauvijek ljubiti. Udijeli mi svetu ustrajnost. 

    O, Marijo, Majko Božja i Majko moja, isprosi mi od Tvog Sina Milost da Ga uvijek ljubim, sve do smrti. 

 

Litanije u čast božanskog Djeteta Isusa

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se. 

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas. 

Kriste, usliši nas. 

 

Oče, nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

   … smiluj nam se.

 

Djetešce Isuse, pravi Bože, …

Djetešce Isuse, Sine Oca vječnog, … 

Djetešce Isuse, Riječi tijelom postala, …

Djetešce Isuse, Oče Vječnosti, …

Djetešce Isuse, Željo naroda, …

Djetešce Isuse, očekivanje pravednika, …

Djetešce Isuse, Ljubimče svih svetih duša, … 

Djetešce Isuse, začeto po Duhu Svetom, …

Djetešce Isuse, koje se nisi ustručavalo krila Djevičina, …

Djetešce Isuse, koje si uzelo obličje sluge, … 

Djetešce Isuse, koje si pohodilo Elizabetu u krilu svoje djevičanske Majke, …

Djetešce Isuse, željom od Marije i Josipa iščekivano, …

Djetešce Isuse, od Djevice u Betlehemu rođeno, …

Djetešce Isuse, u pelene povijeno i jasle položeno, …

Djetešce Isuse, koga su anđeli navijestili i pastiri pohodili, …

Djetešce Isuse, kod obrezanja ranjeno, …

Djetešce Isuse, kojemu je bilo nadjenuto preslavno Ime Isus, … 

Djetešce Isuse, kojemu su se poklonili Mudraci, …

Djetešce Isuse, kojeg je Djevica Marija u hramu prikazala, … 

Djetešce Isuse, kojeg je Herod progonio, …

Djetešce Isuse, kojeg je sv. Josip s Majkom poveo u Egipat, …

Djetešce Isuse, Učitelju poniznosti i poslušnosti, …

   … smiluj nam se.

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama.

pomolimo se 

  Bože, Tvoj se Jedinorođenac pojavio u našem ljudskom tijelu, te smo spoznali da nam je izvana sličan. Daj, molimo Te, da nas On iznutra, u duhu, obnovi. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. 

 

– Blagoslivljajmo Gospodina.
– Bogu hvala.

 
 

Izvor: 

  1. p. Miljenko Sušac, s.m.m. (2002.): Pobožnost Božićnom Otajstvu, Djetetu Isusu i Svetoj Obitelji, Apostolatski centar „SAV TVOJ”, Zagreb