Otvaranje očiju

      Isus na slijepcu ne vidi grijeh i krivnju. On na onima koji su oko slijepca vidi svakodnevno sljepilo rutine i zaborava na čudesnost vida kojim je Bog obdario Svoju djecu. Otvaranje već otvorenih očiju za čudesnost vida jest otvaranje očiju za Djela Božja. Tako se Slava Božja pokazuje tamo gdje su Isusovi učenici bili skloni vidjeti krivnju i grijeh. 

 
 

© iz otajstva i zbilje za četvrtu korizmenu nedjelju izdvajamo iz naslovljene Svjetlost svijeta riječi propovjednika i svećenika Ante Vučkovića (Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, Zagreb, ožujak 2017.)