Jedno s Bogom i svijetom

      Ja sam u svojoj najnutarnijoj nutrini usmjeren na jedan Ti, ne mogu živjeti u izolaciji. Bog je moj partner. Kod Njega nalazim sigurnost. Često naslućujem da sam obavijen nedokučivom moću i ljubavlju. Katkada osjetim veću povezanost svijeta. Tada mogu oćutjeti da sam jedno s Bogom i svijetom. Tada doživljavam zvjezdani trenutak koji me preobrazuje onkraj moje vlastite mudrosti i snage. Tražim li sebe ili Boga?

 
 
 

Daj mi Svoga Duha za novi početak, Gospodine,
i izbavi me iz zapletenosti u egocentričnost i zloću.

 

Daj mi novo gledanje ljudi,
novu ljubav i radost,
da odvažno i s povjerenjem
stvaram novi svijet
u kojemu će Tvoj Duh biti Živ.

 

Daj mi Duha koji će sve obnoviti:
Novoga Duha
da bih vidio smisao vlastitoga života.

 

Novoga Duha
da bih oprostio, i sve zlo koje su drugi u meni
odložili, maknuo ustranu.

 

Novoga Duha
za novi početak, u kojemu će konačno
sve biti u redu na dobro svih.

 

Novoga Duha
koji čini veselim, puna nade, povjerenja,
odvažnosti i snage.

 

Novoga Duha
koji oslobađa od loše prošlosti,
slobodna za budućnost punu nade.

 

Novoga Duha
za novo zajedništvo s ljudima, koje daje
da se pojavi nova životna radost.

 

Novoga Duha
za novo zajedništvo s Bogom.
 
 
 

© prekrasnu misao kao i molitvu, pronašli smo i izdvojili za vas iz Dnevnik moga moljenja Paula Haschek-a (Ćirilometodska knjižara d.o.o., Zagreb, 2015.)