Iz Unutarnjeg Života Isusa Krista u Njegovu Djetinjstvu

Molitva prije rođenja 

 
 

     Kad je moja predraga Majka ušla u onu siromašnu štalicu, klanjala se i zahvaljivala nebeskom Ocu i slavila Ga za Njegove divne odredbe. Dok sam Ja, moja draga zaručnice, bio blizu rođenja i dolaska na svjetlo dana da ostavim tamu djevičanskog krila u tako bijednom siromaštvu vidjevši da sam odbačen od svih i trebam se roditi u bijednoj štalici, bio sam ožalošćen zbog nezahvalnosti svoga naroda i kazao Ocu prije rođenja: 

      “Evo, o moj predragi Oče, došlo je vrijeme mog rođenja. Molim te prije nego što izađem na svjetlo dana da Mi udostojiš dati dopuštenje da blagoslovim ovu svoju ljudsku dušu koju ste stvorili i sjedinili s Vječnom Riječju zbog Vaše velike slave da se pojavi u svijetu. Blagoslovi ovu moju ljudsku narav koju si Ti, Oče, htio stvoriti sa najčišćim kapljicama krvi moje predrage Majke po djelu Duha Svetoga. Ti si se udostojao sjediniti ovu Moju ljudsku narav sa Božanskom naravi i dao joj to boravište trajno i nerazdjeljivo. Blagoslovi sve one pokrete koje će činiti ova ljudska narav sjedinjena sa Riječju. Blagoslovi sve patnje koje će trpjeti, sva djela koja će činiti na Tvoju veću slavu i na spasenje ljudskog roda. Ispovijedam u Tvojoj prisutnosti o moj ljubljeni Oče, da ne želim niti jedan uzdah, niti jedan korak, niti reći jednu riječ, niti podići oči a da sve ne bude sukladno Tvom Božanskom dopuštenju i Tvojoj volji i na Tvoju veću slavu i čast. Vidite, o moj ljubljeni Oče, koje boravište je pripravljeno u svijetu za moje rođenje. Vidiš nezahvalnost moje braće. Pa ipak molim Te, o moj predragi Oče, da im oprostiš ovu nezahvalnost i pripraviš im vječno blaženstvo kada se budu rađali od ovog smrtnog života na vječni život. Želim i kanim zaslužiti za njih ovo blaženstvo po svojoj muci i bolnoj smrti. Primi, o preljubljeni Oče, ovu ljubav i dobru volju koju imam prema svojoj braći. Blagoslivljajući Mene blagoslovi i sve one koji će Me nasljedovati i slijediti moj primjer. Oče, prema svima se pokaži pun ljubavi.”

 
 

© prekrasnu molitvu Gospodina našega Isusa Krista pronalazimo po objavi službenici Božjoj Mariji Ceciliji Baij… te vam ju u cijelosti prenosimo onakvu kakvu smo ju zatekli u prvom dijelu ciklusu djela UNUTARNJI ŽIVOT ISUSA KRISTA (Apostolatski centar “Sav Tvoj”, Zagreb, 2013.)