Bez obzira… zahvaliti!

Bez obzira… zahvaliti!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 25, 1-13)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.«

    »Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ‘Evo Zaručnika! Iziđite Mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ‘Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ‘Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’«

    »Dok one odoše kupiti, dođe Zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s Njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ‘Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A On im odgovori: ‘Zaista, kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Dođe Zaručnik… o koliko sam se puta preispitivao i u molitvi i u razmatranjima… kako bi bilo predivno i posebno istinski doživjeti susret sa Zaručnikom duše, duha, tijela… čitavog bića. O, neka dođe Zaručnik u naš život i u našu svakodnevicu… O, neka dođe… 

    Razmatraj danas o ljepoti zahvalnosti pred Licem Neba, Istine i Ljubavi… I koliko god teško i bolno bilo i u duši i u srcu… od rana, grijeha… glupih i krivih poteza… ostani zahvalan… ostani pred Licem Neba i Istine istinski zahvalan. 

    Ne usudimo se više tražiti, jer smo gotovo iscrpili sva primanja… već se već jednom počnimo zahvaljivati. Iznevjerio te prijatelj – zahvali… Iznevjerio te duhovnik ili svećenik – zahvali… Iznevjerila te neka luda djevica – zahvali… 

    … jer uvijek će tog biti… Uvijek će biti i suza i boli… rastrganosti u duši i tijelu… nemoći pred onim vlastitim… uvijek će tog biti, ali i dalje ostanimo potaknuti i ostvareni u zahvalnosti. 

    Nitko nije toliko mudar, koliko Zaručnik sam… Nitko nije toliko bistar, moćan, odlučan, pa i pravedan, koliko Bog sam… Stoga, polako… mudro… odvažno… 

    … jer ne znamo dana ni časa!

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb