I Bogu i čovjeku!

I Bogu i čovjeku!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 22, 34-40)

 

    U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da Ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« A On mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.«

 

    Riječ Gospodnja. 

 

    Predragi u Kristu, 

    sred ove evanđeoske Riječi i Poruke… uistinu, što nam to Isus želi reći?! Koja je bît tog da mi nekog volimo… ? Ma, koja je bît tog da Boga volimo, ali i da čovjeka volimo, gotovo kao sebe samoga?! 

    Uistinu, volio bih i da osjetimo tu Ljubav Boga, jer imam osjećaj da apsolutno svaki čovjek, osobito poradi nedostatka Ljubavi Božje, koju on na neki način tako osjeća i doživljava… čini to što čini… I nema opravdanja, jer smo, svi mi, uglavnom… svjesni svih tih čina i postupaka. 

    Mogu samo zavapiti: Bože, daj nam… O, Bože, daj nam te svete i neuništive Ljubavi i za Tebe i za čovjeka, jer i Tebi, kao i čovjeku… mi ne možemo ništa dobrog, ni plemenitog pružiti, bez Tvog Upliva, Tvog Dara i Tvoje Milosti… 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb