S Kristom i u Kristu

S Kristom i u Kristu

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 11, 20-24)

 

    U ono vrijeme: Stane Isus prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše Njegovih čudesa, a oni se ne obratiše: »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.«

    »I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi.«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Predragi u Kristu… predragi u Riječi Istine… 

    prvo nam čitanje, iz Knjige proroka Izaije (Iz 7, 1-9) u posljednjem retku lijepo donosi riječ Gospodinovu: Ako se na me ne oslonite, održat se nećete!

    S Kristom je potrebno hoditi kroz ovaj život, no ne tražeći više znakove, već tražeći put za svoje obraćenje… oprost, pokajanje, te pomirenje s Kristom, s Gospodinom. 

    S Kristom i u Kristu grade se temelji, da bi se moglo održati. Stoga, u temeljima vlastite duhovnosti, kao i vlastite životne realnosti… potrebno je uvijek i svugdje težiti i tražiti Krista, jer s Njim je moguće, savladivo, održivo i pobjedonosno djelovati, živjeti i u konačnici umrijeti. 

     S Kristom i u Kristu nema tog Jao tebi… već Blago tebi… jer obraćenje nužno uslijedi tamo gdje se dogodi i vjera. Vjera se dogodi upravo tamo gdje je i Kristov Prst Ljubavi, Nade i Mira prisutan. 

    Zapamtite: s Kristom i u Kristu moguće je k Ocu doći… bez Krista nije moguće… S Marijom Kristu, a s Kristom k Ocu.

    Obratimo se predragi dok je vremena, kako bi i nama na Dan sudnji lakše bilo. 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb