K sebi

K sebi

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 19, 25-27)
   

 

    U ono vrijeme: Uz Križ su Isusov stajale Majka Njegova, zatim sestra Njegove Majke, Marija Kleofina i Marija Magdalena. Kad Isus vidje Majku i kraj Nje učenika kojega je ljubio, reče Majci: »Ženo! Evo Ti sina!« Zatim reče učeniku: »Evo ti Majke!«

    I od toga časa uze je učenik k sebi!

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Predragi, 

    nije to ni nešto egoistično… ni koristoljubno, a ni sebeljubno… već je to milina za koju nas odgaja Nebo… za koju nas uči svetost učenika kojega je ljubio sam Gospodin, naš Isus Krist.

       Evanđeoska Riječ ovog spomena Blažene Djevice Marije, Majke Crkve… zanimljivo kako nas odvodi uz križ. Kako je to milo, a kako je to i bolno! Milo je srcu gdje se rađa sveta, univerzalna i jedinstvena Crkva. 

    Sveti oci Crkve, kroz gotovo svu povijest postojanja Crkve… učili su nas, ali nas i uče kako se predati Majci Crkve, Blaženoj Djevici Mariji… kako ju za ozbiljno uzeti k sebi. 

    Zašto baš naslov „K sebi”? Ma upravo stoga što i mi možemo biti taj učenik kojega je ljubio i Gospodin i Nebo… Ma upravo stoga što i mi, danas, možemo čuti u svom srcu riječi: Evo ti sina! Da, predanjem duše i čitavog bića… bivajmo sinovi i kćeri Majke Crkve, Majke Marije. 

    I stoga, trudi se ne vrijeđati Crkvu, jer Njena Majka nije bilo tko, već Blažena Djevica Marija! … jer Sin Vječnosti, koji se predao za sve nas vodi kao Sunce Pravde tu istu Crkvu… Da, Crkva je sveta i pozvana je ostati časna i sveta… 

    Molimo danas, čitavim bićem za svetost, dostojanstvo i ljubav Crkve. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb