sv. Benedikt, opat

sv. Benedikt, opat

Iz pripovijesti života

 

    Uz osnivanje vlastita reda… našeg sveca dana, sv. Benedikta, pamtimo i kao „oca zapadnog redovništva”, te ujedno velikana zapadnoeuropske kršćanske kulture. Rođen oko 480. godine, u Nursiji (Umbrija), kao mlad rimski patricij stječe naobrazbu u Rimu, te se 497. godine povlači u pećinu na litici u pustom kraju (danas Subiaco, Lazio). 

    Tu, živeći kao pustinjak, okupljao je učenike. Pitomi gavran, po predaji, donosio mu je hranu. Oko 529. godine, osniva i gradi u Campagni samostan Monte Cassino – matičnu opatiju, kao i središte vjerskog života kroz nekoliko stoljeća. Proučivši redovničko pravilo sv. Bazilija Velikog, na poticaj svoje sestre, blizanke, Skolastike… napisao je Redovnička pravila, odnosno prvi zakonik redovništva Zapada. Tu su se ujedinili i rimsko pravno iskustvo i kršćanska pobožnost s praktičnim ciljevima. 

 

centered image

  © Prva kuća benediktinskog reda, koju je osnovao sam Benedikt iz Nursije oko 529. godine

 

      Njegova krilatica Ora et labora! (Moli i radi!), poznata je uz geslo Odložite mačeve! „Božjem djelu ili Božjoj službi, ništa drugo ne smije se pretpostaviti!” – značajan je to bio program unutar njegovih zajednica koji se dao očitovati kao glavno pravilo. Uokviren i prožet svetom liturgijom biva benediktinski život.

      Na tim temeljima, sv. Benedikt uz Božju Pomoć, temelji Europu rada i mira. Dar proroštva, kao i čitanja savjesti, on je posjedovao. Predajući život u Ruke Božje 21. ožujka 547. godine u Monte Cassinu (danas provincija Frosinone, Lazio) preminuo je. U svojoj drugoj knjizi Dijaloga, papa Grgur Veliki, čovječanstvu predaje životopis sv. Benedikta. Svetim će ga proglasiti papa Honorije III., 1220. godine, a zaštitnikom Europe papa Pavao VI., 1964. godine.
 
 
MOLITVA

    Bože, u svetom opatu Benediktu dao si narodima Europe pravog učitelja kršćanskog života, rada i kulture. Daj nam nadasve cijeniti Tvoju Ljubav i velikodušno ići putem Tvojih zapovijedi. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.
 
 
Izvori: 

  1. http://zupajastrebarsko.hr/
  2. Sveti zbor za bogoštovlje (2017.); Časoslov Rimskog Obreda, Kršćanska sadašnjost, Zagreb