sv. Ivan Zlatousti, biskup i crkveni naučitelj

sv. Ivan Zlatousti, biskup i crkveni naučitelj

   Iz pripovijesti života

 

     Spominjemo se na poseban način sina rimskog časnika, koji se rodio oko 347. godine u maloazijskom gradu Antiohiji. Nakon klasične naobrazbe u mladosti, stupa u samostan. 

      Od 386. godine, biva svećenikom… Osobito se istaknuo kao glasoviti propovjednik u Antiohiji (387. – 397.), te postaje, mimo svoje volje carigradskim patrijarhom 398. godine. 

      Nastojeći provesti radikalne reforme, kako u crkvi, tako i u državnoj upravi i na dvoru, zagovarao je pravdu, ćudoređe i dobrotvornost. Bio je protivnik poganskih običaja i bogataša. 

   Osobito je sprječavao prodaju crkvenih službi, štitio siromahe, bio protiv socijalnih nepravdi, te osnivao bolnice i misije; protivnik krivovjerja, gotovo progonjen nekoliko puta, čak i svrgnut 403. i prognan u Armeniju. 

       Njegova djela su gotovo najznačajnija u grčkoj patrologiji, a on se u teologiji ubraja u antiohijsku školu. Preminuo je 14. rujna 407. godine u Komani (Pont), a 1568. godine biva ubrojen među crkvene naučitelje. 

 
MOLITVA

      Bože, jakosti onih koji se uzdaju u Te! Ti si svetog biskupa Ivana Zlatoustog u Crkvi proslavio divnim govorništvom i pomogao u trpljenju. Daj da nas pouči njegovo propovijedanje i ojača primjer strpljivosti u nevoljama života. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.
 
 

Izvori: 

  1. http://zupajastrebarsko.hr/
  2. Sveti zbor za bogoštovlje (2017.); Časoslov Rimskog Obreda, Kršćanska sadašnjost, Zagreb