Očuvaj Mudrost

Očuvaj Mudrost

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 7, 6. 12-14)

 

     U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
    »Ne dajte svetinje psima!
   Niti svoga biserja bacajte pred svinje
   da ga ne pogaze nogama
   pa se okrenu i rastrgaju vas.
   Sve, dakle, što želite
   da ljudi vama čine,
   činite i vi njima.
   To je, doista, Zakon i Proroci.
   Uđite na uska vrata!
   Jer široka su vrata
   i prostran put
   koji vodi u propast
   i mnogo ih je koji njime idu.
   O kako su uska vrata
   i tijesan put
   koji vodi u Život
   i malo ih je koji ga nalaze!«

 

   Riječ Gospodnja

 
 

   Predragi u Kristu, ove Isusove svete Riječi, uče nas kako se postaviti prema sebi, a još više prema našim bližnjima. Ove su riječi sveta stvarnost – Zakon i Proroci, kako to kaza Sin svete Vječnosti. Te riječi nas uistinu trebaju odgajati na putu kako očuvati Mudrost… jer važno je pružiti, ali pritom itekako moramo paziti na to: što pružamo, kome pružamo i kako pružamo. 

    Biserje za očuvati Mudrost, itekako je potrebno pažljivo i brižno pohraniti u najsvetije predjele našeg života, a to mogu biti i naš posao i naša sloboda… to mogu biti naši najmiliji i naše najiskrenije što želimo samo sa svetom osobom podijeliti, samo s dragocjenim prijateljem sačuvati i kao svetu tajnu nikom ne odati. Volio bih te upitati: što je to za tebe to dragocjeno biserje? 

    Siguran sam da u našem životu postoji ono sveto koje želimo, ali s kim, podijeliti! Usudio bih se reći, predraga braćo i sestre… usudio bih se uskliknuti… da jedino Bog i gotovo nitko više ne zna sačuvati tu čovjekovu privatnost… čovjekovo sveto dostojanstvo… jer je danas sve javno… sve isprolivena prljava voda i zgažena bljutava sol koja više nikom ne koristi. 

   Što koristi razdati svu privatnost, svu dragocjenost, te pritom izgubiti svetost Mudrosti?! Stoga pažljivo prema Budućnosti… prema Vječnosti… 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb