Očišćeni po Riječi

Očišćeni po Riječi

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 15, 1-8)

 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 
»Ja sam istinski trs,
a Otac moj – vinogradar.
Svaku lozu na meni koja ne donosi roda
on siječe,
a svaku koja rod donosi,
čisti
da više roda donese.
Vi ste već očišćeni
po riječi koju sam vam zborio.
Ostanite u meni i ja u vama.
Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe,
ako ne ostane na trsu,
tako ni vi ako ne ostanete u meni.
Ja sam trs,
vi loze.
Tko ostaje u meni i ja u njemu,
taj donosi mnogo roda.
Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.
Ako tko ne ostane u meni,
izbace ga kao lozu
i usahne.
Takve onda skupe i bace u oganj te gore.
Ako ostanete u meni
i riječi moje ostanu u vama,
što god hoćete, ištite
i bit će vam.
Ovime se proslavlja Otac moj:
da donosite mnogo roda
i da budete moji učenici.«

 

   Riječ Gospodnja.

 
 

   Isus je Riječ. Ta Riječ, uistinu čisti, oslobađa… pruža novost, originalnost i osvježenje za svu Vječnost.

   Bog Otac, po Sinu svom, u Sili i Snazi Duha Mudrosti i svete Razboritosti, pruža nam sliku trsa i loze i Isus jasno kaže: Ja sam trs, vi loze. 

   Bivajući Isusovim učenicima, braćom i sestrama, kao loze, prolazimo taj period da jednostavno opstajemo ostajući u Njemu, jer je On Život. Euharistija, kao i sama Radost Uskrsnuća… to je Život… to je Vječnost. 

   Ne dao Bog dragi, da ikad i ikako, na bilo koji način zaželimo pokušati ne ostati u Isusu… Usahnuli bismo. Postali bismo ili bljutovina soli ili ugašena svjetiljka ili pak ništavilo od loze koje se još samo može baciti u oganj… 

    Dakle, molitvu prigrlimo… Životu se otvorimo… i opstanimo u Riječi koja uvijek, vječno i sveto progovara, hrani i uistinu privodi k Vječnosti. 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb