Ostati vjernim

Ostati vjernim

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 13, 54-58)

 

   U ono vrijeme: Dođe Isus u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: “Odakle ovome ta mudrost i te čudesne sile? Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda? I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to?” I sablažnjavahu se o njega. 

    A Isus im reče: “Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu.” I ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere. 

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

     Predragi u Kristu, 

      dok razmatramo nad ovom svetom stvarnosti, silno bih volio da nam ova Riječ svetog Evanđelja bude i pouka i životni motiv kako se postaviti upravo onda kad se pronađemo u nekoj Božjoj novini. Novo, što Krist ovdje čini, a gdje se ljudi pitaju: Odakle ovome… istinski neka probudi u nama poticaj na dublje promišljanje, te još dublju molitvu. Prvo što meni osobno pada na pamet… ali što se ne bi usudio pitati Nebo, Gospodina… na licemjeran, već na ponizan način, jest: Otkud Gospodine Tvoja sveta Volja za mojim životom? Otkud Gospodine Mudrosti, Istini… Tvojoj silnoj Ljubavi želja za mnom… ovako grešnim, ovako nevjernim… ?

      Preispitajte i vi svoja srca sred stvarnosti vašeg postojanja, vašeg života… jer to nije mala stvar. Tu smo. Živimo, mičemo se i jesmo… Tu smo… gdje nevjera uglavnom vlada, gdje se Crkvu itekako progoni… gdje se i mi čak toliko toga pitamo, ali Bože prosti i sablažnjavamo… Zamislite kad čujete neka više odvratna ogovaranja, pa onda kad krenu: Nije li ovo… Nije li mu ono… Odakle ovom… pa k tomu i osuđivanja… pa k tomu i odbacivanja i ograđivanja… Ali čemu ljudi dragi?! Tko nas uči tom?! 

     Vidite, u prvom čitanju danas (Post 1, 26 – 2, 3) u zadnjim recima biva progovoreno o dovršetku Neba i Zemlje… I što se događa sedmog dana? Sedmoga dana, pošto Bog dovrši svoje djelo koje učini, sedmoga dana počinu od svega djela koje učini. Počinu Gospodin… a Bogu hvala i u Hrvatskoj se ostvarilo to počinu i u ovaj dan, a i u ovu svetu Nedjelju… jer važno je s blagoslovom odmoriti, okrijepiti se i biti s onima s kojima si darovan svijetu i vijeku. I kao što Isus dolazi u svoj zavičaj, neka dođe već danas, zagovorom i molitvom svog poočima, sv. Josipa Radnika u naša srca i naše duše. 

      Iskoristite ovaj dan i to maksimalno ga iskoristite… za odmor, za molitvu i druženje s kim možete. Budimo zajedno u molitvi i razmatranjima… Budimo zajedno i danas i u Vječnosti s Nebom Ljubavi… ali vjerni, istiniti i iskreni. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb