Utvrda Ljubavi

Utvrda Ljubavi

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 6, 27-38)

 

     U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 
   “Velim vama koji slušate:
   Ljubite svoje neprijatelje,
        dobro činite svojim mrziteljima
    blagoslivljajte one koji vas proklinju,
         molite za one koji vas zlostavljaju.”

     Onomu tko te udari po jednom obrazu
pruži i drugi,
i onomu tko ti otima gornju haljinu
ne krati ni donje.
Svakomu tko od tebe ište daji,
a od onoga tko tvoje otima ne potražuj.
I kako želite da ljudi vama čine,
tako činite i vi njima.
Ako ljubite one koji vas ljube,
kakvo li vam uzdarje?
Ta i grešnici ljube ljubitelje svoje.
Jednako tako, ako dobro činite
svojim dobročiniteljima,
kakvo li vam uzdarje?
I grešnici to isto čine.
Ako pozajmljujete samo onima
od kojih se nadate dobiti,
kakvo li vam uzdarje?
I grešnici grešnicima pozajmljuju
da im se jednako vrati.
Nego, ljubite neprijatelje svoje.
Činite dobro i pozajmljujte
ne nadajuć se odatle ničemu.
I bit će vam plaća velika,
i bit ćete sinovi Svevišnjega
jer je on dobrostiv
i prema nezahvalnicima i prema opakima.
Budite milosrdni
kao što je Otac vaš milosrdan”
“Ne sudite i nećete biti suđeni.
Ne osuđujte i nećete biti osuđeni.
Praštajte i oprostit će vam se.
Dajite i dat će vam se:
mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna
dat će se u krilo vaše
jer mjerom kojom mjerite
vama će se zauzvrat mjeriti.”
 

     Riječ Gospodnja.

 
 

     U svetoj Tišini, koja silno odgaja, zastanimo… 

    Pokušajmo bar malo srcem, dušom… životom… prići i pristupiti Utvrdi Ljubavi – Živom Bogu, Svetoj Istini – Gospodinu našem Isusu Kristu. I dok to pokušavamo, uz spomen sv. Elizabete Ugarske, uz nebesku pomoć i nje, kao i ostalih svetih duša, osoba… kao i samih mnogobrojnih anđela, te arkanđela… osjetimo Trag svetosti same Ljubavi. Osjetimo blizinu Sina svete Vječnosti koji nam progovara kroz Riječi svetog Evanđelja po Luki (Lk 6, 27-38).

     Promatrajući Utvrdu Ljubavi, te pokušavajući istinski se na neki način suživjeti s Vjerom i ostvarenjem Nade koja nam stoji na putu promatranja same Ljubavi, pokušajmo proći etape stvarnosti današnjice… etape onog što možda još uvijek na neki način proživljavamo, bez obzira na prošlost… jer Sadašnjost s Gospodinom, biva bitnom. 

       Što se to sada događa? Koju istinu života mi živimo? Prihvaćamo li istinski sve ono što vodi k Utvrdi Ljubavi? Isus progovara. Isus jasno daje do znanja kako se ophoditi ne samo s miljenicima vlastita srca, već i s onima s kojima nam stanje nije bajno… ili nije veselo… 

        Ako ti, draga dušo, slušaš srcem… promatraš dušom… tad` još barem jedanput dobro prođi svaki redak ispisan danas iz svetog Evanđelja po Luki… svaki redak. Promatraj… tiho, ali precizno osluškuj… jer ove Riječi nitko ne može tako dobro protumačiti, kao što ih srce samo može barem pokušati usvojiti… i nitko ne može našem biću tako pristupiti, kao što Svjetlo Istine i Utvrda Ljubavi mogu… 

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb